Urzad Gminy w Ciepielowie

Poniedziałek, 20 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  347 dni, imieniny: Dobiegniew, Fabian, Sebastian

Dajmy szanse naszym dzieciom - polski przedszkolak przyszłością Europy

W styczniu br rozpoczęła się realizacja projektu pn. "Dajmy szanse naszym dzieciom - polski przedszkolak przyszłością Europy". Projekt prowadzony jest przez przedszkole w Ciepielowie, realizowane są następujące zadania:
- zajęcia z rytmiki
- zajęcia logopedyczne
- zajęcia z języka angielskiego
- spotkania z teatrem
- zajęcia artystyczne
- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
- terenowe wycieczki dydaktyczne i integracyjne
- zorganizowanie Dni Otwartych Przedszkola.
Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 9.1.1 "Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej" z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wartość projektu przez okres dwóch lat wyniesie 263 121 zł. Prawie wszystkie środki pochodzą z dofinansowania, gmina zapewniła jedynie 1,5% wkładu własnego w wysokości 3 946,82 zł. To już kolejny bardzo dobrze oceniony unijny wniosek realizowany przez naszą gminę (9 miejsce ze 164 złożonych), pozyskane wysokie dofinansowanie umacnia gminę Ciepielów w czołówce gmin Mazowsza pod względem pozyskanych środków z Unii Europejskiej.
Dodano 24.01.2011
                                                                powrót