Urzad Gminy w Ciepielowie

Poniedziałek, 20 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  347 dni, imieniny: Dobiegniew, Fabian, Sebastian

Aktywne Metody Poszukiwania Pracy

W dniach 26.07 – 06.08 2010 r. w przeprowadzone zostało szkolenie Aktywne Metody Poszukiwania Pracy , w którym uczestniczyło 12 osób. Tematyka warsztatów obejmowała następujące zagadnienia:
- Procesy i tendencje zachodzące na rynku pracy,
- Metody aktywnego poszukiwania pracy,
- Kwalifikacyjne, poznanie zasad i nabycie umiejętności pisania dokumentów aplikacyjnych,
- Analiza tożsamości zawodowej i znaczenie wykształcenia w rozwoju osobistym i społecznym.
Celem warsztatów z doradcą zawodowym było zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących intensywnego i efektywnego poszukiwania pracy przez uczestników projektu "Szansa na lepsze jutro" współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII Działanie 7.1 Poddziałąnie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
W ramach warsztatów Beneficjenci projektu uczestniczą w konsultacjach indywidualnych z doradcą zawodowym. Trwające dwa tygodnie szkolenie miało na celu przygotowanie przez uczestników projektu wraz z doradcą zawodowym Indywidualnego Planu Działania IPD oraz redagowanie dokumentów aplikacyjnych (życiorys zawodowy, list motywacyjny).  Zajęcia pomogły we wzbudzeniu motywacji wewnętrznej podczas aktywnego poszukiwania pracy.
Na zakończenie kursu wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia oraz pamiątkowe teczki, które wręczył Wójt Gminy.                                                                powrót