Urzad Gminy w Ciepielowie

Piątek, 24 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  343 dni, imieniny: Felicja, Mirogniew, Rafał, Rafaela, Tymoteusz

Umowa na Kunegundów podpisana

Po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego, który wygrało Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjno - Handlowe "BENERAT I SYN" s. c., Benerat Jacek i Benerat Maciej, ul. Żytnia 4, 26-600 Radom - za kwotę 1 477 564,59 zł, w dniu 1 lipca w Urzędzie Gminy w Ciepielowie podpisano umowę z wykonawcą najważniejszej w tym roku gminnej inwestycji w zakresie wodociągowania gminy. Zadanie pod nazwą "Budowa stacji uzdatniania wody w Kunegundowie wraz z siecią wodociągową w miejscowości Kunegundów" jest w 85% współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania unijnego to ponad milion złotych. W ramach budowy przewidziano między innymi wykonanie następujących rodzajów prac:
- przebudowa istniejącego budynku na Stację Uzdatniania Wody wraz z ujęciem,
- roboty branży sanitarnej Stacji Uzdatniania Wody,
- instalacje uzdatniania wody,
- instalacje elektryczne Stacji Uzdatniania Wody,
- instalacja agregatu prądotwórczego oraz instalacji alarmowej,
- budowa drogi dojazdowej i placu manewrowego do Stacji Uzdatniania Wody,
- sieć wodociągowa z przyłączami dla miejscowości Kunegundów,
- wykonanie sieci wodociągowej o następujących średnicach rur: - 160 mm - L = 1548 m, - 90 mm - L = 21 m. Łączna długość sieci wodociągowej wynosi 1569 m. Wykonanie przyłączy wodociągowych o średnicach: - 40 mm - L = 538 m. Łączna długość przyłączy L = 538 m. Zostanie wykonanych około 25 przyłączy do poszczególnych posesji. Na powstałej sieci wykonanych zostanie 9 hydrantów nadziemnych o średnicy nominalnej 80 mm z przeznaczeniem dla celów przeciwpożarowych wraz z ich oznakowaniem spełniającym aktualne normy i uwarunkowania.
Zadanie zostanie wykonane do 10 listopada 2010 roku.                                                                powrót