Urzad Gminy w Ciepielowie

Sobota, 18 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  349 dni, imieniny: Bogumił, Jaropełk, Krystyna, Liberata, Małgorzata, Piotr, Pryska

ZMODERNIZOWANE ULICE W CIEPIELOWIE

W tym roku kolejne pięć ulic w Ciepielowie doczekało się kompleksowych modernizacji. Na ten cel tylko w budżecie gminy przeznaczono łącznie ponad 350 tysięcy złotych. Za te środki wykonano modernizacje ulic: Papuzińskiego, Lekarską, Witosa, Malczewskiego. W przebudowie w ramach Narodowego Programu budowy Dróg jest obecnie ulica Czachowskiego.
Największą inwestycją była przebudowa już bardzo zniszczonej ulicy Papuzińskiego. Prace obejmowały między innymi:
- roboty pomiarowe przy robotach drogowych dla trasy drogowej w terenie równinnym,
- koryta przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego,
- mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy (grunt) tłuczniem kamiennym sortowanym,
- mechaniczne wykonanie warstwy wyrównawczej,
- mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej,
- krawężniki betonowe,
- ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych,
- znaki drogowe okrągłe foliowane,
- regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych szt.8,
- rozbieranie krawężników kamiennych,
- znaki drogowe trójkątne foliowane,
- uzupełnianie i wyprofilowanie poboczy gruntowych.
Wykonawcą inwestycji wybranym w drodze przetargu nieograniczonego było: Przedsiębiorstwo Budowlane "DROGBUD" z Ostrowca Świętokrzyskiego. Kolejnym zadaniem znacznie mniejszym było wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Lekarskiej, której wykonawcą wybranym w drodze przetargu nieograniczonego było także Przedsiębiorstwo Budowlane "DROGBUD". Trzecią ulicą była ulica Malczewskiego, którą najpierw sami utwardziliśmy kruszywem, a Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Ostrowca Świętokrzyskiego ułożyło nawierzchnię asfaltową. Czwartą droga była ulica Witosa, która została wykonana w zakresie drogi Ciepielów - Stare Gardzienice i była jednoczesnym połączeniem z droga krajową oraz włączeniem ulic Papuzińskiego oraz wcześniej wykonanej ulicy Polnej.

                                                                powrót