Urzad Gminy w Ciepielowie

Piątek, 24 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  343 dni, imieniny: Felicja, Mirogniew, Rafał, Rafaela, Tymoteusz

NAJWIĘKSZE UNIJNE DOFINANSOWANIE

W środkach z Unii Europejskiej każdy wójt naszego powiatu, także i w naszej gminie pokładał nadzieje na szybką realizację najbardziej potrzebnych dla mieszkańców zadań z zakresu budowy wodociągów, dróg, oświetlenia,... To dzięki tym środkom mieliśmy szybko dogonić Europę, zniwelować nasze braki w infrastrukturze technicznej. Dodatkowo informacje przekazywane przez media o ogromnej ilości środków, ich ciągłym nie wykorzystaniu podsycały oczekiwania mieszkańców gmin wiejskich na realizację wyczekiwanych inwestycji.
Niestety obiecywane przez kolejne rządy środki jakoś nie chciały ujrzeć światła dziennego. Zasadą udzielania środków unijnych jest najpierw ogłoszenie konkursu, potem złożenie przez gminę wniosku wraz z niezbędną dokumentacją techniczną, zabezpieczenie środków w budżecie ( najpierw wydajemy własne środki, a później zwracamy się o ich refundację z Unii Europejskiej), następnie jednostka wdrażająca środki unijne ocenia wniosek, sprawdza naszą dokumentację na różnych szczeblach, a następnie ogłaszana jest lista gmin z punktacją jaką wnioski otrzymały i ilością środków - dostają tyko najlepsi, wg punktacji, dla których starczyło pieniędzy przeznaczonych na realizację danego programu. Procedura niby prosta i przejrzysta ale w czasie przedłużająca się niemalże w nieskończoność. Składając wnioski, do których zawsze byliśmy wcześniej odpowiednio przygotowani z góry musieliśmy założyć, że dopóki nie zostanie rozstrzygnięta procedura właściwie nie możemy zrealizować zadania, bo przecież środki unijne stanowią z reguły 75%-85% ogólnego dofinansowania. A procedury oceny i rozstrzygnięcia niemalże każdego wniosku to okres od dwóch nawet do trzech lat. Biurokratyzacja niesamowita, uniemożliwiająca małym, wiejskim gminom ubieganie się o środki unijne, chyba że mielibyśmy nic nie robić od momentu złożenia wniosku w oczekiwaniu że środki kiedyś dostaniemy. Takie są prawidła środków unijnych. Trzeba być bogatą gminą aby móc zarezerwować swoje środki na złożenie wniosków, które z czasem być może doczekają się realizacji. My takiego czasu nie mieliśmy, bo nasze niedostatki w zakresie infrastruktury technicznej były olbrzymie, w szczególności braki w sieci wodociągowej, przypomnijmy że w 2005 roku było tylko niespełna 12 km wodociągów w całej gminie. Trzeba więc było dużych działań przy jednoczesnym jak największym wykorzystaniu ciągle obiecywanych środków z Unii Europejskiej. Wnioski składaliśmy na wszystkie z możliwych konkursów. Jednakże jak już ogłaszany był konkurs na realizację zadań unijnych to albo był obwarowany olbrzymią kwotą minimalną jednostkowego projektu (np.: 4 mln), albo był ograniczany tylko do samorządów miejskich lub samorządów powiatowych. W taki sposób w dużym stopniu ograniczono możliwości ubiegania się o środki unijne gminą wiejskim. Oczywiście ogłoszono także konkursy dla wszystkich gmin na Mazowszu, jednakże środki zaplanowane na ich realizację były w skali potrzeb gmin bardzo niewielkie. Do tej pory jakiekolwiek środki unijne na typowe zadania infrastrukturalne np. na drogi, uzyskały tylko samorządy powiatowe ( z reguły po 3 zadania dla każdego powiat w województwie). Nasza gmina tak jak sąsiednie gminy i 314 innych gmin z całego Mazowsza wzięła udział w dwóch zasadniczych konkursach dotyczących budowy dróg z Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 oraz w ramach podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na budowę wodociągów. Ubiegaliśmy się także o budowę wodociągów w ramach ogłoszonego Regionalnego Programu Operacyjnego ale tam kwotą zaporową było wspomniane minimum wniosku co najmniej 4 mln,-zł. Na szczęście nie czekaliśmy na cud i złożone wówczas wnioski o budowę wodociągów już zrealizowaliśmy. Zasadniczo jednak wójt postanowił, że dwa największe projekty przygotowane na potrzeby ubiegania się o środki z UE składamy w ogłoszonych konkursach i walczymy do końca o unijne dofinansowanie. Pierwszym, najwcześniej ze złożonych wniosków był wniosek o ubieganie sięo sfinansowanie 85% budowy drogi Gardzienice Kolonia - Stare Gardzienice - Ciepielów. Jak państwa już informowaliśmy najpierw nasza gmina znalazła się na liście gmin, które uzyskały dofinansowanie, potem nasz wniosek w ostatniej chwili odrzucono ze względów formalnych. Nie poddaliśmy się jednak i odwołaliśmy się do Wojewody Mazowieckiego, który uznał naszą rację w całości, a procedura oceny wniosku została powtórzona.
W dniu 29 czerwca 2010 roku otrzymaliśmy wiadomość o pomyślnym zakończeniu procedury oceny wniosku i przyznaniu dofinansowania w wysokości ponad 475.000,-zł. Na uwagę zasługuje fakt, że jesteśmy jedyną gminą wśród gmin powiatu lipskiego iż zwoleńskiego, która uzyskała dofinansowanie unijne na budowę dróg ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Priorytetu III Regionalny system transportowy, działanie 3.1 Infrastruktura drogowa. Sukces niebywały, z którego bardzo się cieszymy. Sama droga o łączne długości 4190 mb już została wybudowana za kwotę 912 tys. złotych.
Drugim z naszych kluczowych wniosków było zadanie budowy Stacji Uzdatnia Wody wraz z budową sieci wodociągowej w Kunegundowie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2017-2013. Na to zadanie po dwóch latach starań uzyskaliśmy największe w historii naszej gminy, a także wśród gmin naszego powiatu ( środki udało się pozyskać jeszcze tylko gminie Sienno) unijne dofinansowanie. Łączne koszty tego zadania to ponad 1,75 mln,-zł, zaś umowa w ramach w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, to kwota 1.689,507,-zł. Umowę w sprawie uzyskanego dofinansowania wójt wraz z panią skarbnik podpisał już 25 maja 2010 roku. Pozyskane środki umożliwią wybudowanie nowoczesnej stacji uzdatniani wody wraz z siecią wodociągową w miejscowości Kunegundów. Stacja będzie dostarczać wodę do mieszkańców: Bąkowej, Kochanowa, Sajdów, Czarnolasu, Podolan, Antoniowa, Podgórza, Czerwonej, Pasiek i Bielan. Po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego, który został ogłoszony bezpośrednio po podpisaniu umowy na unijne dofinansowanie, umowa na realizację zadania na kwotę 1.477.564,59,-zł została podpisana w dniu 1 lipca 2010 roku.
Dofinansowanie naszych zadań z Unii Europejskiej stało się faktem dokonanym. Wszyscy powinniśmy się z tego cieszyć, tym bardziej, iż na mapie powiatowej jesteśmy jedyną gminą, która uzyskuje środki pomocowe we wszystkich możliwych obszarach. Cieszy fakt, iż wykonana ciężka praca, nieustępliwość, wręcz walka o unijne pieniądze przynosi wymarzone wręcz efekty, dzięki którym znacznie szybciej w sposób zrównoważony rozwijamy całą naszą gminę.

                                                                powrót