Urzad Gminy w Ciepielowie

Piątek, 24 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  343 dni, imieniny: Felicja, Mirogniew, Rafał, Rafaela, Tymoteusz

DROGA NA BIELANY

Historia budowy drogi na Bielany liczy już kilka lat. Od dawna trwały prace nad ustaleniem prawa własności drogi, co uniemożliwiało w ogóle wykonanie drogi do Bielan ze środków zewnętrznych. Wreszcie sytuacja się wyjaśniła i możliwe było zaplanowanie środków na realizację długo wyczekiwanej przez mieszkańców inwestycji. Budowa drogi obejmowała między innymi:
- roboty pomiarowe przy robotach drogowych dla trasy drogowej w terenie równinnym,
- mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy (szlaka) tłuczniem kamiennym sortowanym, grubość warstwy ponad 10 cm. szer. 3,6 m ( 830 mb x 3,60 m x 0,1 m),
- mechaniczne wykonanie warstwy wyrównawczej gr. 2 cm (50 kg/m2) z masy mineralno-asfaltowej dla ruchu KR-1/2 ( 830 mb x 3,6 m ) =2988 m2,
- mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej gr. 3 cm z masy mineralno-asfaltowej dla ruchu KR-1/2 830 x 3,5 = 2905 m2,
- znaki drogowe okrągłe foliowane B-33(40) szt.1 B-18 (10 t)szt.1,
- słupki stalowe do znaków o śr. 50 mm,- znaki drogowe trójkątne foliowane (A-7 szt.1),
- uzupełnianie i wyprofilowanie poboczy gruntowych ( 830 mb x 1,00 m) x 2.
Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego zostało Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. ul. Żeromskiego 23, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, które zrealizowało inwestycję za kwotę 118 315,60 zł. W przetargu oferty złożyło 3 wykonawców. Zadanie już zostało wykonane.
                                                                powrót