Urzad Gminy w Ciepielowie

Piątek, 17 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  350 dni, imieniny: Antoni, Jan, Rościsław

Szansa na lepsze jutro!

W dniu 5 sierpnia br. w Urzędzie Gminy w Ciepielowie zakończyły się warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, których celem była nauka metod poszukiwania pracy, zasad i technik pisania dokumentów aplikacyjnych, zasad autoprezentacji oraz rozmów z pracodawcami. Warsztaty zorganizowano w ramach szerszego projektu unijnego realizowanego przez gminę ze środków unijnych Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII - Promocja Integracji Społecznej, działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, w naszej gminie pod nazwą "Szansa na lepsze jutro". Warsztaty trwające od dnia 27 lipca do dnia 5 sierpnia zakończono egzaminem. W warsztatach wzięło udział 12 uczestników projektu. Zajęcia oraz warsztaty z aktywnych metod poszukiwania pracy prowadzone były przez doradcę zawodowego i zostały sfinalizowane w dniu 5 sierpnia uroczystym rozdaniem dyplomów wraz z oceną końcową dla Urzędu Pracy o ukończeniu warsztatów. Wręczając dyplomy, wójt gminy podziękował zarówno organizatorom warsztatów Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w osobach kierownika pani Anety Dudek oraz pracownika socjalnego pani Wiesławy Krawczyk, jak również samym uczestnikom, życząc im aby ta przysłowiowa szansa na lepsze jutro się spełniła, a przeprowadzone warsztaty przyczyniły się do znalezienia wymarzonej pracy.Dodano 06.08.2009


                                            powrót