Urzad Gminy w Ciepielowie

Poniedziałek, 20 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  347 dni, imieniny: Dobiegniew, Fabian, Sebastian

POWSZECHNY SPIS ROLNY

Powszechny Spis Rolny 2010 będzie pierwszym spisem realizowanym od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, w tym samym terminie i w tym samym zakresie tematycznym, co w innych państwach członkowskich UE. Dane zebrane w spisie rolnym: - pozwolą na analizę zmian polskiego rolnictwa przed i po przystąpieniu do UE oraz na porównanie ich z danymi gospodarstw w innych państwach członkowskich, - pozwolą na kreowanie przez Komisję Europejską Wspólnej Polityki Rolnej i wytyczenie jej nowych ram po 2013 r., - dostarczą szczegółowych informacji o jednostkach funkcjonujących w rolnictwie, sytuacji społeczno-demograficznej i ekonomicznej rolników oraz o prowadzonej produkcji rolnej,- w połączeniu z informacjami zebranymi w badaniu metod produkcji rolnej i Narodowym Spisie Powszechnym w 2011 r. dadzą odpowiedź na wiele pytań dotyczących m.in. starzenia się ludności wiejskiej i problemu następców, zatrudnienia w rolnictwie, obszarów wiejskich oraz wpływu rolnictwa na środowisko. Gminnym Komisarze Spisowym na terenie gminy Ciepielów jest Wójt Gminy - Artur Szewczyk. Zostało powołane Gminne Biuro Spisowe w składzie: Andrzej Hyc - Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego, lider, Zofia Kozieł - członek GBS, Marcin Bielecki - członek GBS. Spis Rolny na terenie gminy Ciepielów przeprowadzi 7 rachmistrzów spisowych. W okresie 9 - 23 sierpnia 2010 odbędzie się obchód przed spisowy. Od 8 września do 31 października 2010 r. - spis rolny.

                                                                powrót