Urzad Gminy w Ciepielowie

Sobota, 18 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  349 dni, imieniny: Bogumił, Jaropełk, Krystyna, Liberata, Małgorzata, Piotr, Pryska

Bliżej i szybciej do Bąkowej

Jedną z największych tegorocznych drogowych inwestycji wykonaliśmy łącząc nową nawierzchnią asfaltową miejscowości Bąkowa i Czarnolas. Na ogłoszony przetarg publiczny zgłosiło się czterech wykonawców, z których komisja przetargowa zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych wybrała najtańszą ofertę: Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Spółka z o.o. ul. Doktora Perzyny 86, 26-700 Zwoleń - za kwotę 334 933,92 zł. Łączna długość drogi to 2100 mb, a prace obejmowały między innymi: - roboty pomiarowe przy robotach drogowych dla trasy drogowej w terenie równinnym,
- koryta o głębokości 10 cm przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego (2100 mb x 3,60 m),
- mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy (szlaka) tłuczniem kamiennym sortowanym, grubość warstwy ponad 10 cm. szer. 3,6 m ( 2100 mb x 3,60 m x 0,1 m),
- mechaniczne wykonanie warstwy wyrównawczej gr. 2 cm (50 kg/m2) z masy mineralno-asfaltowej dla ruchu KR-1/2 ( 2100 mb x 3,6 m ) = 7560 m2,
- mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej gr. 3 cm z masy mineralno-asfaltowej dla ruchu KR-1/2 2100 x 3,5 = 7350 m2,
- znaki drogowe okrągłe foliowane B-33(40) szt.1 B-18 (10 t)szt.1,
- słupki stalowe do znaków o śr. 50 mm,- znaki drogowe trójkątne foliowane (A-7 szt.1),
- uzupełnianie i wyprofilowanie poboczy gruntowych ( 2100 mb x 1,00 m) x 2.
Prace budowlane przebiegały bardzo sprawnie, a z drogi, która na wiele lat rozwiąże problemy dojazdu do gospodarstw w Bąkowej i Czarnolesie już można korzystać, szybciej i w lepszym komforcie.

                                                                powrót