Urzad Gminy w Ciepielowie

Sobota, 18 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  349 dni, imieniny: Bogumił, Jaropełk, Krystyna, Liberata, Małgorzata, Piotr, Pryska

DZIEŃ SENIORA

W niedzielę odbył się gminny dzień seniora. Uroczystość, zrealizowana została przez Gminną Bibliotekę Publiczną ze środków Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich. Coroczne święto seniorów rozpoczęło się od Mszy Św. odprawionej w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Ciepielowie w intencji wszystkich emerytów, rencistów osób chorych. Po mszy obchody rozpoczęto w sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum. Zebranych seniorów i zaproszonych gości przywitała dyrektor GBP pani Renata Gołębiowska - Ambrozik, która życzyła seniorom wszystkiego co tylko najlepsze. Pani dyrektor poinformowała o zrealizowanych przez Gminną Bibliotekę zadaniach dla seniorów w roku ubiegłym oraz planach działania na bieżący rok. Następnie głos zabrał wójt gminy Artur Szewczyk, który złożył seniorom w imieniu własnym oraz wszystkich mieszkańców gminy, życzenia zdrowia, szczęścia i pomyślności. "Jesteście dla nas wyjątkowo ważni i bardzo nam potrzebni" - powiedział wójt na zakończenie, a na ręce pani Krystyny Małaczek z Łazisk, przewodniczącej naszych seniorów złożył symboliczne kwiaty. Po złożeniu życzeń wójt, podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji święta, przede wszystkim pani dyrektor Renacie Gołębiowskiej - Ambrozik, która pomimo wielu swoich zawodowych obowiązków znajduje czas aby dla naszych wspaniałych seniorów organizować spotkania, wycieczki. Tacy młodzi ludzie jak pani dyrektor, bajający o najstarszych naszych mieszkańców to dobry znak naszej wrażliwości społecznej dzisiaj i bardzo dobry prognostyk na przyszłość, powiedział wójt dziękując za organizację święta dyrektorowi GBP. Następnie głos zabrała przewodnicząca Koła Seniorów pani Krystyna Małaczek "Dzień seniora, to takie miłe spotkanie wszystkich Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Witam wszystkich, w imieniu Emerytów, Rencistów i Inwalidów, zaproszonych gości. Witam serdecznie wszystkich członków związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Tych z większym stażem, jak i tych, co z nami są pierwszy raz. Otwierając naszą uroczystość nie możemy zapomnieć o tych co odeszli od nas w tym roku zmarło 5 osób, między innymi zmarł Franciszek Bańcerowski, działacz naszych związków, więc proszę powstać uczcimy Ich chwilą ciszy - dziękuję. W imieniu Emerytów, Rencistów i Inwalidów i własnym dziękuję Panu Wójtowi Arturowi Szewczykowi za sponsorowanie naszej uroczystości z pozyskanych środków finansowych z Unii Europejskiej. Naprawdę trzeba podkreślić, że mamy dobrego gospodarza gminy. Którego nam inne gminy zazdroszczą, Pan Wójt naszej gminy, Mgr Artur Szewczyk troszczy się o wszystko i o wszystkich. Pamięta też o nas Emerytach. Mieliśmy zeszłego roku wycieczkę do Ojcowa i Krakowa, którą sponsorował Pan Wójt ze Środków Funduszu Europejskiego, z wycieczki wszyscy byli bardzo zadowoleni i bardzo prosimy Pana Wójta o wycieczkę, bo jest obiecana, na pewno będzie zrealizowana. A co więcej dobrego Pan Wójt zrobił dla całej gminy to wszyscy wiecie, nie będę wymieniać, co. W przyszłych wyborach Wójt będzie miał większe poparcie na kolejną kadencję od członków naszych związków Kombatantów, B. Ch. Emerytów. Dziękuję Pani Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepielowie Pani Renacie Gołębiowskiej - Ambrozik za zorganizowanie nam spotkania przy herbatce. Dziękuję Księdzu Proboszczowi za odprawienie mszy świętej o zdrowie Emerytów i wsparcie duchowe. A teraz odnoszę się do członków związku Emerytów i Rencistów, że nie wszyscy członkowie opłacają składki do czego są zobligowani, przez złożenie deklaracji członkowskiej. Więc proszę jeszcze raz o wpłacanie składek do skarbnika Pana Ciszka obecnego na sali. Kończąc dziękuję za wysłuchanie, powitania i krótkiej informacji o dzisiejszej uroczystości. Życzę Wam dobrego zdrowia. Szczęśliwych i dobrych dni w całym roku. Żeby nikt nie chorował, żebyśmy się wszyscy spotkali w 2011 roku. Wszystkiego najlepszego na 100 lat. Dziękuję." Po wystąpieniu pani przewodniczącej, pani dyrektor GBP zaprosiła wszystkich na wysłuchanie występu zespołu ludowego "Po co ci to?" z Wielgiego. Wszyscy zebrani bawili się przy przyśpiewkach ludowych, a po uczcie dla ducha, przyszedł czas na posiłek i spotkanie koleżeńskie przybyłych seniorów.

                                                                powrót