Urzad Gminy w Ciepielowie

Piątek, 24 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  343 dni, imieniny: Felicja, Mirogniew, Rafał, Rafaela, Tymoteusz

POMOC DLA POWODZIAN Z WILKOWA

25 maja 2010 roku wójt gminy wspólnie z Gminnym ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz podległymi placówkami oświatowymi zwrócił się do wszystkich mieszkańców gminy Ciepielów z apelem o pomoc dla osób poszkodowanych podczas powodzi z gminy Wilków w województwie lubelskim. Skala ludzkiej tragedii, olbrzymia liczba poszkodowanych, po tym jak Wisła przerwała wały przeciwpowodziowe, ponad 90% gminy Wilków znalazło się pod wodą, wstrząsające przekazy telewizyjne, spowodowały spontaniczne wystosowanie do mieszkańców apelu o zbiórkę dla powodzian. Oczywiście w celu przeprowadzenia tej zbiórki zgodnie z przepisami prawa wójt gminy powołał specjalny określony przepisami obowiązującego prawa Komitet Organizacyjny i wydał decyzję zezwalającą komitetowi "Pomóż Powodzianom" na zorganizowanie i przeprowadzenie na terenie gminy Ciepielów zbiórki publicznej w formie zbiórki darów rzeczowych oraz zboża z przeznaczeniem dla poszkodowanych w powodzi z terenów gminy Wilków.
Mieszkańcy Naszej Gminy zareagowali wspaniale, w zorganizowanej zbiórce publicznej wsparli powodzian z gminy Wilków. Ludzie na wieść o zbiórce przynosili nawet po kilogramie cukru, po jednej konserwie, po prostu dawali to, na co było ich stać. Każdy chciał pomóc, ulżyć w cierpieniu innym ludziom. Dzieci przynosiły swoje ulubione zabawki, słodycze, których same sobie odmawiały, by jak niejednokrotnie słyszeliśmy dać biednym dzieciom z Wilkowa chociaż promyczek radości. W akcję włączyły się szkoły i sołtysi. Informacja o organizowanej zbiórce rozgłoszona była wśród mieszkańców za pośrednictwem sołtysów oraz poprzez placówki oświatowe za pośrednictwem uczniów. Zbiórki trwały w sześciu punktach zlokalizowanych na terenie wszystkich szkół i przedszkoli na terenie gminy oraz w budynku Urzędu Gminy w Ciepielowie.
Akcja przerosła wszelkie oczekiwania. Jej efektem było zebranie ponad czterech ton darów między innymi: środków czystości, środków higienicznych i dezynfekcyjnych, żywność o przedłużonej trwałości ( konserwy, dania gotowe, dżemy, cukier, mąka, makarony, herbata, słodycze) oraz odzież dla dzieci i dorosłych, materace śpiwory, koce jak również w związku z dniem dziecka, w którym dostarczyliśmy dary do Wilkowa: zabawki i słodycze dla dzieci. Osoby, które składały dary otrzymywały pisemne pokwitowanie., które wraz z pismem przewodnim zostało przekazane dla mieszkańców Wilkowa w dniu 1 czerwca 2010 roku za pokwitowaniem ( wszelkie dokumenty związane z pokwitowaniem odbioru i przekazania darów są do wglądu w Sekretariacie Urzędu Gminy w Ciepielowie).
W tym miejscu dziękujemy wszystkim mieszkańcom Gminy Ciepielów, którzy całym sercem odpowiedzieli na akcję zbiórki darów. Jeszcze raz potwierdziliście Państwo, że Nasza Gmina to przede wszystkim wspaniali ludzie, bo tylko ludzie nieobojętni na los drugiego człowieka mogą tworzyć Społeczeństwo Lokalne. Serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc i serce!
Serdeczne podziękowania składamy również panu Witoldowi Chojakowi - radnemu ze Starego Ciepielowa, który bezpłatnie użyczył swojego prywatnego samochodu cele dostarczenia darów do Wilkowa oraz panu Stanisławowi Laskowi również ze Starego Ciepielowa, którzy wraz z panem Witoldem Chojakiem zawieźli dary do Wilkowa. Za pomoc również dziękujemy panu Stanisławowi Lenartowi właścicielowi stacji paliw w Ciepielowie, który nigdy nie nie odmawia pomocy potrzebującym.
Od 1 czerwca do 15 czerwca 2010 roku mieszkańcy poszczególnych sołectw w odpowiedzi na wystosowany apel, mogli dostarczać zboże do sołtysów w poszczególnych miejscowościach. W wyniku tej akcji zebrane zostało 38 ton zboża. A zboże także za pokwitowaniem zwieźliśmy dzięki pomocy pana Witolda Chojak i Stanisława Laska ze Starego Ciepielowa z następujących sołectw naszej gminy: Antoniów, Czerwona (30 worków zboża), Anusin (4 worki), Bąkowa ( 4 worki), Bąkowa (45 worków), Bielany ( 33 worki), Borowiec (8 worków), Chotyze (21 worków), Ciepielów (4 worki), Ciepielów Kolonia (16 worków), Stary Ciepielów (17 worków), Dąbrowa (17 worków), Drezno (9 worków), Gardzienice Kolonia (26 worków), Stare Gardzienice (6 worków), Kałków (52 worki), Kochanów Sajdy (10 worków), Kunegundów (36 worków), Łaziska (71 worków), Marianki (13 worków), Pasieki (17 worków), Pcin (67), Podgórze 9 35 worków), Ranachów B (35 worków), Rekówka (12 worków), Świesielice (40 worków), Wielgie (132 worki). Łącznie zebraliśmy : 650 worków zboża, które najpierw złożyliśmy pod wiatą na terenie firmy ROL - MOT w Ciepielowie ( dziękujemy za zgodę na przechowanie zboża panu Prezesowi Henrykowi Maziarkowi), następnie dwoma transportami samochodowymi zboże zostało dostarczone do gospodarstw rolnych gminy Wilków. Zboże dostarczyliśmy także za pokwitowaniem ( dokumenty w tej sprawie są do wglądu w sekretariacie Urzędu Gminy w Ciepielowie. Wszystkim naszym rolnikom serdecznie dziękujemy za pomoc udzieloną rolnikom gminy Wilków.


                                                                powrót