Urzad Gminy w Ciepielowie

Sobota, 18 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  349 dni, imieniny: Bogumił, Jaropełk, Krystyna, Liberata, Małgorzata, Piotr, Pryska

Ciepielów na styku dwóch kultur

Magda Mejzner z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku została laureatką wyróżnienia IX edycji konkursu "Historia i kultura Żydów polskich". Praca konkursowa "Ciepielów na styku dwóch kultur" - zawiera historię osadnictwa Ciepielowa, rozwój demograficzny miasteczka, notki o Żydach z Ciepielowa (Ezechiel Taub), ważniejsze obiekty kultu, historie z czasów okupacji i informacje bieżące (budowa pomnika, film). Wartość pracy podniosły liczne materiały źródłowe udostępnione przez Pana Artura Szewczyka - Wójta Gminy Ciepielów.
Konkurs organizowany jest przez Fundację Shalom pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, Katedry Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Żydowskiego Instytutu Historycznego, a także Ministerstwa Edukacji Izraela. Nad jego przebiegiem czuwa Komitet Organizacyjny, któremu przewodniczy prof. Feliks Tych. Konkurs zrealizowano dzięki dotacji: Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i Narodowego Centrum Kultury. Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga działająca przy CITI Handlowy. Zasadniczym celem konkursu jest poznanie bogatej historii i kultury żydowskiej, jej wkładu i miejsca w dziejach społeczeństwa i państwa polskiego w ciągu wieków wspólnej historii, a także kształtowanie otwartości myślenia, uznania i poszanowania kultury i tradycji wielonarodowego Państwa Polskiego. Zadaniem uczniów było odszukanie śladów pozostawionych przez żydowskich mieszkańców ich rodzinnych stron lub innych, wybranych miejsc, związanych z żydowską obecnością historyczną, wydobycie z zapomnienia świadectw tej obecności, sięgnięcia po pamięć ludzi starszego pokolenia, którzy pamiętają swych żydowskich sąsiadów. Na podstawie swych badań uczniowie pisali prace konkursowe. W tegorocznym konkursie wzięło udział ponad dwa tysiące uczniów. Powołana przez Komitet Organizacyjny Konkursu komisja centralna złożona z pracowników naukowych Żydowskiego Instytutu Historycznego, Katedry Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, dokonała oceny nadesłanych prac. Jury postanowiła nagrodzić 103 uczniów nadając im status finalistów, w tym 14 z Mazowsza.
Eliminacje centralne odbyły się w Warszawie w dniach 24-25 kwietnia 2010. Każdy finalista musiał wykazać się znajomością tematyki konkursu na podstawie literatury podstawowej, wypowiedzieć się na temat minimum trzech wybranych lektur z literatury uzupelniającej oraz obronić przygotowaną pracę konkursową. O ostatecznym wyniku uczestnika w konkursie decydowała łączna ocena z pracy pisemnej oraz odpowiedzi ustnej w finale centralnym. Organizatorzy przewidzieli dla laureatów cenne nagrody. Laureaci I stopnia wyjadą na wycieczkę do Izraela . Ponadto dziewięciu laureatów I i II stopnia otrzymało indeksy na kierunki historia i filologia polska na Uniwersytecie Warszawskim oraz na kierunku judaistyka na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pozostali laureaci wyróżnienia , wśród nich Magda, otrzymali cenne nagrody rzeczowe.
Dodano 10.06.2010
                                                                powrót