Urzad Gminy w Ciepielowie

Sobota, 18 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  349 dni, imieniny: Bogumił, Jaropełk, Krystyna, Liberata, Małgorzata, Piotr, Pryska

Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich

Na terenie Gminy w Ciepielów w tym roku kontynuowany jest Program Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich. Do dyspozycji Gminy na ten rok jest 150 000 złotych. W tym roku część konkursów już została rozstrzygnięta.
Gminna Biblioteka Publiczna w Ciepielowie przystąpiła do realizacji projektu w ramach PPWOW. Celem podjętych działań jest zorganizowanie na terenie gminy różnych form usług dla osób starszych mających na celu ich integrację z całą społecznością, utrzymywanie aktywności społecznej, pielęgnowanie umiejętności i wiedzy osób starszych poprzez organizację zajęć rozwijających ich zainteresowania oraz utworzenie "Klubu Integracji Międzypokoleniowej". W ramach prowadzonych działań będą organizowane, cykliczne spotkania autorskie, zostaną doposażone stroje dla zespołu, "Po Co Ci To", zostanie zorganizowana wycieczka dla członków klubu, w maju planowane jest zorganizowanie dnia seniora. We wrześniu zorganizowany będzie Jesienny Festyn Ludowy. Organizatorzy przewidzieli mnóstwo atrakcji między innymi występy zespołów, degustacja jadła regionalnego, pokaz cyrkowy a na zakończenie zabawa taneczna z zespołem.
Cześć dotacji przeznaczono na realizację usługi dotyczącej otwarcia na terenie Gminy Ośrodka Dziennej Rehabilitacji. Ośrodek ten prowadził będzie kompleksową rehabilitację pacjentów, których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, a pacjent nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego. W ramach świadczeń wykonywane będą kompleksowa rehabilitacja i fizjoterapia.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciepielowie w ramach projektu organizowanego ze środków PPWOW prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży pod hasłem "Uczymy się razem, bawimy się razem" mają one na celu rozwijanie zainteresowań uczniów. Prowadzone są na terenie szkół z wykorzystaniem ich bazy lokalowej. Zajęcia kończą się dużą imprezą plenerową, podczas której przedstawione zostaną działania realizowane w ramach Programu Integracji Społecznej. W trakcie trwania festynu Organizatorzy przewidzieli mnóstwo zabaw i innych atrakcji oraz cenne nagrody głównie dla dzieci i młodzieży. Najmłodsi uczestnicy zabawy będą mogli bezpłatnie korzystać z przewoźnego placu zabaw. Festyn uświetnią występy duetu muzycznego, artystów cyrkowych. Podczas imprezy prowadzone będą gry i zabawy dla najmłodszych.
Utworzenie Izby Regionalnej w gminie to projekt Publicznej Szkoły Podstawowej w Bąkowej. Pracownicy PSP Bąkowa dostrzegli potrzebę stworzenia miejsca, które będzie służyć odrodzeniu i kultywowaniu tradycji kulturowych, przybliżaniu i wzbogacaniu wiedzy o regionie. Postanowiono utworzyć Izbę Regionalną przy PSP w Bąkowej. Zagospodarowano pomieszczenia przystąpiono do gromadzenia eksponatów. W sierpniu planowe jest uroczyste otwarcie Izby. Podczas imprezy wystąpią liczni wykonawcy między innymi zespół ludowy "Po Co Ci to" i grupa Milano. Festyn uświetni swym występem Stan Tutaj. Na zakończenie program imprezy przewiduje występ zespołu CDM oraz pokaz sztucznych ogni. Imprezie towarzyszyć będą: konkursy z nagrodami; degustacje ciast; wystawy twórców ludowych:, stoiska handlowe i gastronomiczne. Przewoźny plac zabaw dla dzieci - GRATIS Organizacja festynów i imprez okolicznościowych ma na celu integracje społeczności lokalnej. Wszystkie imprezy będą poprzedzone akcją informacyjną i promocyjną.
Dodano 23.03.2010
                                                                powrót