Urzad Gminy w Ciepielowie

Piątek, 17 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  350 dni, imieniny: Antoni, Jan, Rościsław

Przedsiębiorcy uczą się pozyskiwać środki unijne

W Urzędzie Gminy w Ciepielowie odbyło się spotkanie informacyjne na temat pozyskiwania środków unijnych dla małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Ciepielów. Organizatorami szkolenia byli: wójt gminy Ciepielów Artur Szewczyk, lipskie stowarzyszenie małej i średniej przedsiębiorczości, doradca podatkowy Tomasz Krawczyk, firma AGROPLUS Centrum Obsługi Funduszy Europejskich.
Spotkanie dotyczyło możliwości uzyskania dofinansowania unijnego dla przedsiębiorców w związku z ogłoszonymi konkursami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu - działania 1.5 Rozwój przedsiębiorczości.
Przedstawiciel firmy AGROPLUS zapoznał przedsiębiorców z terenu gminy Ciepielów o założeniach programu i możliwościach uzyskania unijnego dofinansowania. W ramach tego działania mogą być realizowane nowe inwestycje obejmujące: - utworzenie nowego przedsiębiorstwa, - rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, - dywersyfikację produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie, - nabycie środków trwałych związanych z przedsiębiorstwem. Celem działania 1.5 Rozwój przedsiębiorczości - jest podniesienie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw poprzez dostosowanie do wymogów rynkowych, w tym zapewnienie dostępu do nowych technologii, systemów certyfikacji i jakości.
Dodano 20.01.2010                                            powrót