Urzad Gminy w Ciepielowie

Sobota, 18 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  349 dni, imieniny: Bogumił, Jaropełk, Krystyna, Liberata, Małgorzata, Piotr, Pryska

Internet dla wszystkich mieszkańców

Według już skonsultowanego z naszą gminą ( w zakresie potrzeb dostępu mieszkańców do internetu), projektu finansowanego ze środków unijnych pn "Internet dla Mazowsza", do 2013 roku całe Mazowsze, w tym oczywiście nasza gmina zostanie objęta szerokopasmowym Internetem. Projekt sieci szerokopasmowej Mazowsza obejmie rozbudowę istniejącej sieci światłowodowej operatorów telekomunikacyjnych działających na terenie gminy Ciepielów zapewniając dostęp do miejsc wykluczenia cyfrowego (miejsc nieopłacalnych dla prowadzenia sieci szerokopasmowej dla operatorów komercyjnych). Realizacja projektu zapewni budowę sieci światłowodowej, punktów rozgałęźnych oraz punktów dystrybucyjnych tak aby najdalsze miejscowości potencjalnych odbiorców znajdowały się w zasięgu technologii ADSL. W obszarach na których nie zostanie rozbudowana sieć światłowodowa z powodu nieopłacalności wynikającej z małego zaludnienia i rozproszenia miejscowości jak i ukształtowania terenu, zostanie zastosowana technologia bezprzewodowa (wimax, radiolinia, cdma).
Sieci powstałe w ramach projektu będą otwarte dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców telekomunikacyjnych dostarczających usługi szerokopasmowe bezpośrednio odbiorcom końcowym, tj. mieszkańcom, firmom i instytucjom z terenu województwa mazowieckiego. W ten sposób podmioty komercyjne będą mogły budować własne sieci dostępowe na terenach dotychczas dla nich nieatrakcyjnie inwestycyjnie.
Według programu w 2013 roku Mazowsze ma być najlepiej zinformatyzowanym landem w Europie. Jest już na to pełne zabezpieczenie finansowe. Projekt doprowadzenia internetu do każdego domostwa pokrywa się w czasie z projektem informatyzacji urzędu, na który już otrzymaliśmy ponad 250 tysięcy złotych unijnego dofinansowania.
Miejmy nadzieję, że wspólne starania gminy i województwa mazowieckiego doprowadzą do pełnej informatyzacji naszego regionu, niwelując tym samym problemy z dostępem do internetu.

Dodano 14.12.2009                                            powrót