Urzad Gminy w Ciepielowie

Sobota, 22 Lutego 2020 roku,  do końca roku zostało  314 dni, imieniny: Małgorzata, Nikifor, Piotr, Wiktor, Wiktoriusz, Wrócisław

Informacja

    Dofinansowanie z WFOŚiGW obejmuje 85% kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest, 15% kosztów pokrywa Gmina Ciepielów.
Dofinansowanie nie obejmuje kosztów nowych pokryć dachowych.
Mieszkańcy Gminy Ciepielów, którzy na terenie nieruchomości posiadają wyroby zawierające azbest i zamierzają je usunąć w 2016r. mogą zgłaszać chęć skorzystania z dofinansowania w 2016 r.
W zgłoszeniu należy podać:
- imię i nazwisko właściciela, zarządcy lub użytkownika nieruchomości,
- adres obiektu oraz ilość posiadanego azbestu w m2 z zaznaczeniem, czy azbest jest przeznaczony do zdjęcia czy jest zdjęty i składowany.
Zgłoszenia przyjmowane będą do 12 lutego 2016r. w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pok. 9.

DRUKI DO POBRANIA:
Informacja o wyrobach zawierajacych azbest

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobow zawierającyc azbest

OŚWIADCZENIE

OŚWIADCZENIE o usunięciu wyrobów azbestowych rzed dniem 06.05.2004 r.

WNIOSEK o udzielenie pomocy mieszkańcom gminy Ciepielów na usuwanie z obiektów budowlanych wyrobów zawierających azbest


Dodano 18.01.2016
                                                                powrót