Urzad Gminy w Ciepielowie

Czwartek, 23 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  344 dni, imieniny: Ildefons, Jan, Klemens, Maria, Rajmund

SOŁTYS ROKU 2015

    Na ostatniej w roku 2015 sesji Rady Gminy w Ciepielowie rozstrzygnięto konkurs na najlepszego sołtysa roku 2015. Specjalnie powołana w tej sprawie komisja konkursowa w skład, której weszli miedzy innymi Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Czapla, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Witold Chojak, wójt gminy Artur Szewczyk, zastępca wójta Mariusz Borek, sekretarz gminy Marcin Bilecki oraz inspektor biura obsługi Rady Gminy Barbara Gębka, dokonała analizy pracy sołtysów na przestrzeni całego roku.
   Celem konkursu było promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej. Sołtys odgrywa bardzo istotną rolę w budowaniu wizerunku i tradycji wsi – jest inspiratorem i animatorem podejmowanych przez sołectwo działań, wokół niego skupia się życie kulturalne i społeczne. Sołtysi sprawują swoją funkcję społecznie, często kosztem własnego wolnego czasu. Stąd pomysł, aby trzech najbardziej wyróżniających się sołtysów z terenu Gminy Ciepielów uhonorować tytułem „Sołtys Roku 2015”.
   Rok 2015 rozpoczęliśmy od podziękowania dla najdłużej sprawujących funkcję sołtysów w naszej gminie. Dzisiaj spotykamy się na ostatniej w tym roku sesji Rady Gminy i nagradzamy sołtysów za bieżącą pracę. Co roku będziemy nagradzać tych sołtysów, którzy w swojej służbie na rzecz lokalnej społeczności wyróżniają się ponad zwykłe wykonywanie swoich obowiązków. Oczywiście wszyscy nasi sołtysi zasługują na podziękowanie, to dzięki waszej pracy w zakresie poboru podatków i opłat lokalnych, waszemu zaangażowaniu w sprawy związane z inwestycjami gminnymi, możemy łatwiej realizować nasze gminne projekty. Członkowie komisji konkursowej zgłosili w tym roku cztery kandydatury sołtysów, przyznaliśmy trzy wyróżnienia. Wszystkie wyróżnienia przyznaliśmy nowym sołtysom, którzy swą funkcję sprawują od roku - przedstawiając wyniki konkursu, powiedział wójt gminy.
Wyróżnieni tytułem sołtysa roku 2015 zostali:
- Pani Danuta Hamela sołtys wsi Dąbrowa,
- Pani Agnieszka Trzonek sołtys wsi Borowiec,
- Pan Tomasz Nowotnik sołtys wsi Wielgie.
Nagrodami dla wyróżnionych sołtysów były pamiątkowe statuetki z napisem „W imieniu samorządu gminy Ciepielów składamy serdeczne podziękowanie za zaangażowanie w sprawy rozwoju sołectwa w roku 2015. Jednocześnie życzymy wielu sukcesów w życiu osobistym i społecznym.” oraz specjalne torby z herbem gminy i napisem sołtys roku 2015.
Szanowni Państwo, jest mi niezwykle miło, bowiem w tym roku to już drugie wyróżnienie, które spotkało moją osobę. Warto drodzy państwo przeznaczyć swój cenny czas na pracę zarówno społeczną jak i pracę z mieszkańcami wsi dla takiej właśnie chwili jak ta. Serdecznie dziękuję - w imieniu wyróżnionych, powiedziała pani Danuta Hamela sołtys wsi Dąbrowa.

Dodano 13.01.2016
                                                                powrót