Urzad Gminy w Ciepielowie

Piątek, 24 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  343 dni, imieniny: Felicja, Mirogniew, Rafał, Rafaela, Tymoteusz

KONKURS NA NAZWĘ I LOGO PRZEDSZKOLA

    Wójt gminy w Ciepielowie ogłasza konkurs dla Dzieci i Rodziców ( mieszkańców gminy Ciepielów) na nazwę i logo naszego przedszkola. Celem Konkursu jest wyłonienie propozycji nazwy i jej graficznego odzwierciedlenia (logo) będącej charakterystycznym, rozpoznawalnym i łatwo identyfikowalnym określeniem dla Przedszkola Samorządowego w Wielgiem.

Regulamin Konkursu

Założenia konkursu
1. Praca konkursowa powinna zawierać propozycję nazwy przedszkola i jej graficzne odzwierciedlenie (logo).
2. Organizator Konkursu sugeruje krótką nazwę, umożliwiającą jej praktyczne zastosowanie, projekt logo należy przedstawić w formacie A4, w dowolnej technice plastycznej.
3. Nazwa i logo mogą odnosić się do pojęć ze świata dziecięcej wyobraźni i wrażliwości, które sprawią, że przedszkolny świat dziecka będzie integrował się z domem rodzinnym, kojarzył z beztroskim dzieciństwem, radosną zabawą, poczuciem akceptacji.

Terminarz
1. Konkurs rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2016 roku.
2. Prace konkursowe należy dostarczyć do Sekretariatu Urzędu Gminy w Ciepielowie, pok. Nr 3. do dnia 29 lutego 2016 roku.
3. Prace konkursowe należy dostarczyć w zamkniętej kopercie, do projektu nazwy i logo należy dołączyć oświadczenie o przekazaniu praw autorskich na rzecz Organizatora ( Gminy Ciepielów) oraz dane adresowe składającego pracę konkursową zawarte na odwrocie pracy.
3. Laureat lub laureaci zostaną powiadomieni pisemnie o przyznaniu nagrody.

Rozstrzygnięcie Konkursu
1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w połowie marca 2016 roku r. podczas posiedzenia Komisji Konkursowej, powołanej przez Organizatora.
2. Spośród zgłoszonych do konkursu propozycji Komisja wybierze jeden, który zostanie rekomendowany Organowi Prowadzącemu z możliwością jego wykorzystania przy wszczęciu procedury nadania nazwy dla Przedszkola Samorządowego w Wielgiem.
3. Komisja podejmuje decyzję o wyłonieniu zwycięzcy większością głosów.
4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
5. Organizator zastrzega sobie prawa zmodyfikowania zgłoszonej propozycji lub połączenia dwóch lub więcej propozycji. Nie pozbawia to zwycięzcy lub zwycięzców należnej nagrody.
6. Wszelkich informacji w sprawie konkursu udziela Marcin Bielecki - Sekretarz Gminy ( pok. nr 18 Urząd Gminy w Ciepielowie)

Nagrody i wyróżnienia
1. Dla laureatów Konkursu przewidziano nagrody rzeczowe.
2. Zwycięski projekt będzie podstawą do wszczęcia procedury nadania nazwy i opracowania logo dla Przedszkola Samorządowego w Wielgiem.
3. Komisja konkursowa wyłoni również projekty, które otrzymają odpowiednio II i III miejsce.
4. Wśród prac konkursowych zostaną wyłonione również projekty wyróżniające się, natomiast wszystkie pozostałe prace zostaną nagrodzone „nagrodami pocieszenia”.

Prawa autorskie
1. Prawa do propozycji nazwy przedszkola i jej graficznego odzwierciedlenia muszą należeć do uczestnika konkursu, po rozstrzygnięciu konkursu prawa autorskie przechodzą na własność Organizatora, czyli Gminy Ciepielów.


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie!

Artur Szewczyk
wójt gminy Ciepielów

Dodano 14.12.2015

                                                                powrót