Urzad Gminy w Ciepielowie

Sobota, 22 Lutego 2020 roku,  do końca roku zostało  314 dni, imieniny: Małgorzata, Nikifor, Piotr, Wiktor, Wiktoriusz, Wrócisław

PONAD 4 MILIONY ZŁOTYCH NA INWESTYCJE

    W przeddzień Świąt Wielkanocnych odbyła się bardzo ważna dla naszej lokalnej społeczności sesja Rady Gminy. W sesji uczestniczyli między innymi: radni, nowo wybrani sołtysi, przedstawiciele Policji oraz Mazowieckiej Izby Rolniczej.
    Nowy Kierownik Posterunku Policji w Ciepielowie mł. asp. Paweł Pastuszka złożył roczne sprawozdanie z zakresu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Ciepielów, Przewodniczący Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Pan Michał Miler podsumował kadencję działalności samorządu rolniczego.
    Na sesji podsumowano przeprowadzone wybory Sołtysów i Rad Sołeckich oraz wręczono podziękowania sołtysom najdłużej sprawującym funkcje Przewodniczącego Rady Sołeckiej.
    Bardzo ważnym punktem obrad było zakończenie procedury związanej z uchwaleniem zmian do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ciepielów, dzięki podjętej decyzji zainteresowani mieszkańcy mogą już rozpocząć budowę domu.
    Najważniejszym punktem obrad wprowadzającym bardzo duże zmiany w zakresie realizacji tegorocznych inwestycji gminnych, była zmiana budżetu gminy.
    Do uchwalonego w grudniu budżetu gminy dołożono ponad milion trzysta tysięcy złotych nowych środków. Nowe środki, które zasiliły budżet został w całości przeznaczono na gminne inwestycje. 1,3 miliona złotych to konsekwencja podjętych przez wójta gminy decyzji na przełomie 2013 i 2014 roku.
    Po zmianach w budżecie gminy na tegoroczne inwestycje przeznaczamy ponad 4 miliony złotych. W tym roku realizujemy między innymi:

- Drogi wybudujemy między innymi w (12,310 mb.):
- Świesielicach „Morgach”(1500 mb.),
- Dąbrowie pod lasem (1150 mb.),
- Podolanach(1400 mb.),
- Pcinie Kolonii(870 mb.),
- Czerwonej „Olszyny”(550 mb.),
- Kunegundów–Podgórze(880 mb),
- Kawęczynie „Dolnym”(1520 mb.),
- Pasieki–Bąkowa(500 mb),
- Gardzienice Kolonia–Kałków(850 mb.),
- Pcinie Kołchozach”(850 mb.),
- Rekówka-Kawęczyn(720 mb.),
- Bąkowej(420mb.),
- Borowcu(1110 mb.).
Na potrzeby pozyskania dofinasowania unijnego wykonujemy dokumentację budowy ciągu drogi przez Wólkę Dąbrowską i Anusin(5500 mb.).
Dodatkowo w ramach zadań drogowych realizujemy pierwszy etap budowy chodników i parkingu przy ul. Batalionów Chłopskich w Ciepielowie oraz przebudowujemy plac przed remizą OSP w Bąkowej.

- W zakresie edukacji i sportu:
Finansujemy dokumentację techniczną, a następnie realizujemy budowę przedszkola z przeznaczeniem dla wszystkich najmłodszych dzieci w gminie.
Przygotowujemy dokumentację termomodernizacji budynku i zagospodarowania terenu szkoły podstawowej w Ciepielowie.
Z przeznaczeniem dla wszystkich uczniów klas 6 szkół podstawowych w Bąkowej i Ciepielowie zakupimy tablety i tablice multimedialne.
Opracowujemy dokumentację kompleksu sportowo –rekreacyjnego w Ciepielowie.

- W zakresie infrastruktury technicznej:
- Kończymy realizację 160 przydomowych oczyszczalni ścieków oraz finansujemy 150 nowych projektów przydomowych oczyszczalni.
- Opracowujemy projekt termomodernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Ciepielowie.
- Rozszerzamy istniejącą sieć oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Świesielice, Ranachów, Gardzienice Kolonia, Rekówka, Dąbrowa, Kałków, Bąkowa, Kawęczyn, Anusin, Łaziska, Wólka Dąbrowska. Na ul. Słonecznej i Batalionów Chłopskich w Ciepielowie wykonujemy projekt oświetlenia parkowego.
- W Wielgiem na placu domu ludowego zamontowana zostanie siłownia zewnętrzna,
- W parku w Ciepielowie zamontujemy nowe urządzenie wielofunkcyjne dla zabawy dzieci.


Dodano 03.04.2015
                                                                powrót