Urzad Gminy w Ciepielowie

Sobota, 22 Lutego 2020 roku,  do końca roku zostało  314 dni, imieniny: Małgorzata, Nikifor, Piotr, Wiktor, Wiktoriusz, Wrócisław

Podziękowanie Sołtysom

    Wybory sołeckie już za nami. Na ostatniej sesji Rady Gminy po złożeniu sprawozdania przez wójta gminy o przebiegu i wynikach zebrań wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich, odbyła się uroczystość podziękowania dla najdłużej sprawujących służbę sołtysów w gminie Ciepielów.
    Podziękowanie złożono między innymi: Panu Eugeniuszowi Wietrzyńskiemu sołtysowi Bąkowej, który pełnił tę funkcję nieprzerwanie przez 44 lata, Panu Henrykowi Szczodremu sołtysowi wsi Kunegundów – Czarnolas, pełniącemu funkcję sołtysa przez lat 24 oraz Panu Andrzejowi Ryło z Dąbrowy, który pełnił funkcję sołtysa przez lat 20.
    W podziękowaniu Panowie Sołtysi zostali odznaczeni przez Przewodniczącego Rady Gminy Waldemara Czaplę i Wiceprzewodniczącego Witolda Chojaka odznaką zasłużony dla gminy Ciepielów.
    Wójt Gminy w imieniu własnym, Rady Gminy i mieszkańców złożył Panom Sołtysom podziękowanie „ Wójt i Rada Gminy w Ciepielowie dziękują Panom Sołtysom za służbę publiczną, którą pełniliście jako Sołtysi Gminy Ciepielów. Dziękujemy Panom za sumienne wykonywanie swoich obowiązków, za troskę wyrażającą się w podejmowaniu i skutecznym inicjowaniu działań oraz za dbałość o to, aby postulaty mieszkańców znalazły swoje odzwierciedlenie w budżecie gminy. Wyrażając najwyższe uznanie za dziesięciolecia pracy na rzecz społeczności lokalnej, życzymy Panom długich lat przeżytych w zdrowiu i zadowoleniu”.
W podziękowaniu sołtysi otrzymali również pamiątkowe statuetki i książki oraz tabliczkę sołtysa.

Dodano 03.04.2015

                                                                powrót