Urzad Gminy w Ciepielowie

Poniedziałek, 20 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  347 dni, imieniny: Dobiegniew, Fabian, Sebastian

Kolejny sukces unijny

Dnia 28 października 2009 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził listę wniosków w ramach Poddziałania 9.1.1 "Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Nasz wniosek pn. "Dajmy szanse naszym dzieciom - polski przedszkolak przyszłością Europy" przechodząc pomyślnie kolejne procedury oceny zajął wysokie 9 miejsce ze 164 złożonych wniosków, najwyższe spośród gmin regionu radomskiego.
Projekt dla przedszkola w Ciepielowie przewiduje realizację zadań:
- zajęcia z rytmiki
- zajęcia logopedyczne
- zajęcia z języka angielskiego
- spotkania z teatrem - zajęcia artystyczne
- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
- terenowe wycieczki dydaktyczne i integracyjne
- zorganizowanie Dni Otwartych Przedszkola.
Wartość projektu, który ma być realizowany przez okres dwóch lat wynosi 263 121 zł. Prawie wszystkie środki pochodzić będą z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, gmina zapewnia jedynie 1,5% wkład własny stanowiący 3 946,82 zł.
To już kolejny wysoko oceniony unijny wniosek złożony przez naszą gminę, wysoka pozycja umacnia gminę Ciepielów w czołówce gmin Mazowsza pod względem pozyskanych środków z Unii Europejskiej.
Dodano 29.10.2009                                            powrót