Urzad Gminy w Ciepielowie

Piątek, 24 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  343 dni, imieniny: Felicja, Mirogniew, Rafał, Rafaela, Tymoteusz

Cztery lata minęły – osiągniecia ostatniej kadencji

    VI kadencja działalności władz samorządowych naszej gminy właśnie dobiega końcowi. Czas na podsumowanie tego, co wspólnie przez ostatnie cztery lat zrobiliśmy dla gminy i jej mieszkańców. Z perspektywy tych czterech mijających lat, trzeba podkreślić, że były to lata spokojnej pracy, kiedy cała Rada Gminy współpracowała z wójtem, rozwiązując wiele spraw zarówno w zakresie dalszego rozwoju infrastruktury technicznej gminy, a więc budowy dróg, wodociągów, jak i podejmując działania w zakresie spraw społeczno – kulturalnych gminy. Zdecydowana większość uchwał Rady Gminy podejmowana była jednogłośnie. To najlepiej świadczy o współpracy i wzajemnym zaufaniu. Tak jest wówczas, gdy głównym działaniem samorządu jest budowa, rozwój. Kiedy budżet podporządkowany jest w całości inwestycjom. Wtedy to zgoda buduje, wtedy można dążyć do zrównoważonego rozwoju całej gminy. Zrobiliśmy bardzo dużo, chociaż oczywiście potrzeby zwłaszcza w zakresie budowy nowych dróg jeszcze występują. Zakończyliśmy wreszcie wodociągowanie, a to umożliwiło nam zmianę priorytetów w zakresie inwestycyjnym, teraz najważniejszym dla nas zadaniem jest właśnie budowa dróg. Według danych jakimi dysponujemy, budowę większości dróg powinniśmy zakończyć do 2018 roku. W kilku miejscowościach naszej gminy ( tam gdzie wodociągi powstały najwcześniej) posiadamy już 100% dróg asfaltowych, teraz przyjdzie pora na pozostałe.
Poddając dokładnej analizie ostatnie cztery lata wydatkowaliśmy na inwestycje gigantyczną jak na możliwości naszej gminy środki w wysokości 13,5 milionów złotych. Kwota ta, to cztery lata ciągłych, nieustających inwestycji. Planowanie, zabezpieczenie funduszy, przygotowywanie wniosków o unijne dofinasowanie ( jeżeli tylko takie jest możliwe), przetargi, realizacja inwestycji, rozliczenia. Każda inwestycja to bardzo długi proces. Długi i ciężki, ale przynoszący wymierne efekty w postaci zrealizowanych inwestycji.
W LATACH 2010 – 2014 ZREALIZOWALIŚMY:

I BUDOWA WODOCIĄGÓW
a) wybudowano sieć wodociągową Podgórze – Antoniów – Czerwona – Bielany – Pasieki -19 km (142 przyłącza) – 941.508,-zł,
b) wybudowano sieć wodociągową wraz z przyłączami Bąkowa – Kochanów –Sajdy –Czarnolas – 19,6 km (121 przyłączy) – 939.720,-zł,
c)wybudowano sieć wodociągową Kawęczyn – Świesielice etap II oraz Borowiec, Podolany, Ciepielów ul. Sandomierska – 31,7 km ( 131 przyłączy) – 1.196.389,-zł,
d) wybudowano sieć wodociągową Ciepielów ul. Witosa, Stare Gardzienice, Łaziska „Zamoście” – 5 km ( 17 przyłączy)– 148.338,-zł.
Po 9 latach osiągnęliśmy 100% zwodociągowania gminy
II. GOSPODARKA ŚCIEKOWA
a) wybudowaliśmy punkt zlewny wraz z otuliną filtracyjną przy oczyszczalni ścieków w Ciepielowie – 379.000,-zł,
b) opracowaliśmy projekt kompleksowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Ciepielowie – 80.000,-zł
c) wprowadziliśmy w życie gminny program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, budując w pierwszym roku jego funkcjonowania 160 indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie całej gminy – 1.268.602,-zł,
d) wykonaliśmy nowe projekty przydomowych oczyszczalni ścieków na rok 2015 – 30.000,-zł.
III. ZAGOSPDOAROWANIE GMINY
a) wykonaliśmy inwestycję „Poprawa wizerunku otoczenia Kościoła w Ciepielowie oraz bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę parkingów i chodników do cmentarza parafialnego w Ciepielowie - 446.826,-zł,
b) zamontowaliśmy siłownię zewnętrzną, szachy, monitoring wizyjny oraz nowe chodniki w parku w Ciepielowie – 145.000,-zł,
c) wykonaliśmy kompleksową termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Ciepielowie – 425.762,-zł,
d) wykonaliśmy oświetlenie parkowe od centrum Ciepielowa do cmentarza grzebalnego – 68.000,-zł,
e) wybudowaliśmy chodnik z kostki brukowej na ul. Konopnickiej w Ciepielowie – 70.000,-zł,
f) wybudowaliśmy chodnik przy ul. Słonecznej w Ciepielowie wraz z instalacją oświetlenia solarnego – 70.000,-zł,
g) odnowiliśmy otoczenie Kościoła parafialnego w Czerwonej wraz zagospodarowaniem centrum Antoniowa, drogą do cmentarza parafialnego oraz instalacją oświetlenia solarnego – 571.780,-zł,
h) wybudowaliśmy zatoki postojowe i parking na potrzeby fizjoterapii w Pcinie – 34.000,-zł,
i) wybudowaliśmy parking przy cmentarzu w Wielgiem – 78.000,-zł,
i) wykonaliśmy projekt wraz z koncepcją zagospodarowania terenu sali gimnastycznej dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepielowie – 67.650,-zł,
j) opracowaliśmy projekt miasteczka ruchu drogowego w Ciepielowie na potrzeby najmłodszych mieszkańców gminy – 18.0000,-zł,
k) wykonaliśmy tablice kierunkowskazowe z oznaczeniem nr budynków mieszkalnych oraz nowe wiaty przystankowe – 55.000,-zł,
l) wybudowaliśmy nowy parking z kostki brukowej przy budynku Urzędu Gminy w Ciepielowie – 14.000,-zł
ł) dobudowaliśmy oświetlenie uliczne Dąbrowa pod lasem oraz w Wielgiem – 70.000,-zł.
IV. BUDOWA DRÓG
a) wybudowano drogę Wólka Dąbrowska etap I i etap II – 430.000,-zł,
b) wybudowano drogi w Starym Ciepielowie „Górki” i Stary Ciepielów – Rekówka,– 343.500,-zł,
c) wybudowano ulice w Ciepielowie: ul. Źródlaną, ul. Polną, ul. Partyzantów, ul. Szkolną oraz dofinansowano budowę drogi Ciepielów ( ul. Czachowskiego) - Łaziska – 412.000,-zł,
wybudowano drogi w Bąkowej: Bąkowa „Hektary”, Bakowa „pod lasem”, Bąkowa „do stawów” - 383.000,-zł,
d) wybudowano drogi w Ciepielów Kolonii: Ciepielów Kolonia od drogi wojewódzkiej, Ciepielów Kolonia „pod lasem” – 178.500,-zł,
e) wybudowano drogi w Łaziskach: Łaziska „Kacze Doły”, Łaziska stara Wieś do remizy OSP wraz z parkingiem – 137.000,-zł,
f) wybudowano drogę w Świesielicach oraz dofinansowano budowę drogi Ciepielów – Świesielice – 325.500,-zł,
g) wybudowano drogi w Kałkowie: Kałków „Stara Wieś - Podgoździak etap I i etap II”, Kałków „Piaski”, - 645.500,-zł,
h) zakończyliśmy budowę drogi w Ranachowie „B” – 266.000,-zł,
i) wybudowano pierwszy etap drogi przez Sajdy – 89.000,-zł,
j) wybudowano drogi w Wielgiem: Wielgie „Zapłocie”, Wielgie „Średnia Wieś”, Wielgie „pod lasem” – 460.000,-zł,
k) dokończono budowę drogi w Dąbrowie – 35.000,-zł
l) wybudowano drogę Rekówka „Górna” – 186.000,-zł,
ł) wybudowaliśmy drogi w Pcinie: Pcin ( koło p. Wierzbickiego), Pcin „Kołchozy etap I”, Pcin Kolonia etap I, - 267.000,-zł,
m) wybudowano drogę przez Pasieki etap I – 288.000,-zł,
V Z INNYCH INWESTYCJI
a) zakupiliśmy samochód pożarniczy dla OSP w Bielanach – 120.000,-zł,
b) dofinansowaliśmy zakup dwóch nowych radiowozów dla Policji – 21.500,-zł,
c) wyremontowaliśmy samochody pożarnicze dla OSP w Ciepielowie i OSP w Bąkowej – 25.000,-zł,
d) realizujemy działania w zakresie informatyzacji i budowy społeczeństwa informacyjnego – 256.666,-zł
VI REALIZACJA PROJEKTÓW UNIJNYCH W SZKOŁACH, GMINIE I GOPS
a) W nauce sukces – projekt realizowany przez Publiczne Gimnazjum w Ciepielowie – 371.830,-zł,
b) Nauka droga do szczęścia – projekt realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową w Bąkowej – 281.044,-zł,
c) Reaktywizujemy indywidualizację i Dziecięca Akademia Przyszłości – projekt realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową w Ciepielowie – 94.500,-zł,
d) Projekty zrealizowane w ramach Lokalnej Grupy Działania (rekonstrukcja historyczna pod Dąbrową i publikacje książkowe) – 102.000,-zł,
e) Szansa na Lepsze Jutro – projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciepielowie – 504.000,-zł.

Dodano 19.11.2014


                                                                powrót