Urzad Gminy w Ciepielowie

Piątek, 24 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  343 dni, imieniny: Felicja, Mirogniew, Rafał, Rafaela, Tymoteusz

Projekt dla Szkoły Podstawowej w Ciepielowie

    Budynek stanowiący siedzibę szkoły podstawowej w Ciepielowie przy ulicy Lekarskiej, oddano do użytku 4 czerwca 1994 r. W początkowych założeniach miał być przeznaczony na cele służby zdrowia, jednakże odstąpienie od budowy nowej szkoły przy ulicy Sandomierskiej, spowodowało zmianę przeznaczenia budynku na cele oświatowe. Szkoła podstawowa zlokalizowana była wówczas w miejscu dzisiejszego gimnazjum. Po utworzeniu gimnazjum w 1999 roku, budynek przy ulicy Lekarskiej przeznaczono w całości szkołę podstawową. W taki sposób stosunkowo niewielki budynek przejął największą liczbę dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej w gminie. O ile problem pomieszczenia wszystkich uczniów szkoły podstawowej został rozwiązany, poprzez przeniesienie najstarszych dzieci do nauki w budynku Publicznego Gimnazjum. O tyle problem braku zaplecza sportowego jest dużą bolączką szkoły. Potrzeba budowy sali gimnastycznej podnoszona była właściwie od momentu oddania budynku na cele szkolne. Nie mniej jednak ogromne braki w infrastrukturze technicznej gminy, a więc brak wodociągów, dróg, nie pozwolił na podjęcie działań zmierzających do budowy sali gimnastycznej. W tym roku, wójt i Rada Gminy, biorąc pod uwagę zakończenie prac związanych z wodociągowaniem gminy, a także olbrzymi postęp w zakresie budowy dróg, postanowili podjąć się zadania budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem, zagospodarowaniem terenu wokół budynków oraz kompleksową termomodernizacją dotychczasowego budynku szkoły podstawowej. Za kwotę 67.650,-zł Pracowni Architektonicznej Piotr Łobodziński, zlecono wykonanie projektu nowej sali wraz z koncepcją zagospodarowania terenu.
    Budynek został zaprojektowany jako budynek jednokondygnacyjny połączony łącznikiem z budynkiem szkoły. W obiekcie zaprojektowano salę gimnastyczną o wymiarach 17,27m x 25,12m ( pełnowymiarowe boisko do piłki siatkowej i koszykówki) oraz zaplecze dla uczniów, składające się z pełnych węzłów szatniowych, z rozdziałem dla dziewcząt oraz chłopców. W części zapleczowej zaprojektowano pokój nauczyciela wraz z łazienką, niezależne wc ogólnodostępne dla dziewcząt i osobne dla chłopców oraz magazyn sprzętu. Obiekt w pełni zostanie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W przestrzeni sali gimnastycznej przewidziano składane trybuny służące widzom w czasie zawodów sportowych. Obiekt zaprojektowano tak, aby służył mieszkańcom gminy także po zakończeniu zajęć szkolnych. Wejście do budynku zaprojektowano na końcu korytarza przebiegającego wzdłuż projektowanej sali gimnastycznej.
    W zakresie zagospodarowania działki, oprócz hali sportowej wraz z łącznikiem, zaprojektowano plac manewrowy dla samochodów strażackich. Dla dzieci oraz mieszkańców gminy na terenie szkoły zaprojektowano boisko do gry w piłkę nożną o nawierzchni naturalnej, trawiastej, minimalizującej ewentualne kontuzje otoczone piłkochwytami, boisko do gry w piłkę siatkową oraz do badmintona o nawierzchni sztucznej. Oprócz boisk, zaprojektowano plac z urządzeniami zręcznościowymi oraz placyk rekreacyjny z ławkami oraz dwoma terenowymi stołami do gry w tenisa stołowego i szachy terenowe. Wszystkie wolne od utwardzenia tereny zostaną zagospodarowane jako tereny zielone, biologicznie czynne. Planuje się nowe nasadzenia oraz uporządkowanie terenów zielonych istniejących. Powierzchnie i kubatura projektowanego obiektu: - powierzchnia zabudowy ok. 781,60m2, - powierzchnia użytkowa ok. 711,51m2, - kubatura ok. 3510,00m3. Planowana inwestycja obejmuje łącznie budowę sali gimnastycznej z zapleczem, zagospodarowanie terenu wraz z wykonaniem boisk, kompleksową termomodernizację budynku dydaktycznego ( wymiana okien i drzwi, ocieplenie budynku wraz z elewacjami,), a także ogrodzenie terenu szkoły wraz z oświetleniem parkowym i monitoringiem wizyjnym. Przewidywany koszt inwestycji to kwota około 3,5 miliona złotych.
Dodano 17.11.2014


                                                                powrót