Urzad Gminy w Ciepielowie

Piątek, 17 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  350 dni, imieniny: Antoni, Jan, Rościsław

Sukces unijny w Wielgiem

Dnia 2 listopada 2009 r. w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego nastąpi uroczyste podpisanie umowy na realizację zadania "Zagospodarowanie i modernizacja centrum Wielgiego wraz z wykonaniem małej architektury krajobrazu" w ramach "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
Na to zadanie gmina Ciepielów pozyskała 441 054,00 zł, planowany koszt całej inwestycji to 717 449,11 zł.
Projekt przewiduje między innymi: budowę chodnika przez centrum miejscowości, począwszy od szkoły podstawowej aż do cmentarza wraz z wykonaniem małej architektury krajobrazu (ławki parkowe, oświetlenie parkowe, parkingi dla samochodów, skalniaki, tablice informacyjne), połączenie chodnikiem z kostki brukowej skrzyżowania od domu ludowego z Kościołem aż do mostu, następnie z centrum zlokalizowanym na skrzyżowaniu dróg powiatowych, przebudowa głównego skrzyżowania, zatoczki autobusowej (nowa wiata przystankowa), ułożenie nowych chodników, parkingów przed sklepami, wybudowanie w centralnej części pomnika Jacka Malczewskiego, zagospodarowanie terenu w stylu parkowym (skalniaki, ławeczki, nasadzenia drzew i krzewów, estetyczne kosze na śmieci, oświetlenie parkowe) ustawienie przy głównym chodniku tablic z reprodukcjami prac Jacka Malczewskiego. Rozpoczęcie wykonania inwestycji planowane jest na wiosnę 2010 roku.
"Odnowa i rozwój wsi" to program, który wspiera działania poprawiające jakość życia na obszarach wiejskich, umożliwia rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich, wpływa także na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej.
Nasza gmina przoduje na Mazowszu wśród gmin wiejskich realizujących zadania w zakresie odnowy wsi. W ramach poprzedniego analogicznego Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich "Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego" wykonaliśmy w naszej gminie do tej pory następujące inwestycje:
- Modernizacja - zagospodarowanie rynku łącznie z parkiem i terenów przyległych w miejscowości Ciepielów,
- Adaptacja obiektu po byłej szkole podstawowej w Pcinie z przeznaczeniem na dom kultury,
- Dokończenie budowy Domu Ludowego w Wielgiem,
wydatkując łącznie na powyższe zadania ponad 1,15 miliona złotych, najwięcej spośród wszystkich gmin byłego województwa radomskiego(poniżej zdjęcia zrealizowanych inwestycji).
Z programu "Odnowa i rozwój wsi" zamierzamy jeszcze zrealizować przynajmniej jedno zadanie tj. drugą część zagospodarowania miejscowości Ciepielów. Wniosek zostanie złożony w ramach naszego członkostwa w Lokalnej Grupie Działania stowarzyszenia "Dziedzictwo i rozwój".Dodano 23.10.2009                                            powrót