Urzad Gminy w Ciepielowie

Piątek, 24 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  343 dni, imieniny: Felicja, Mirogniew, Rafał, Rafaela, Tymoteusz

Można się będzie budować

    Dobiegają do końca prace związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów, oraz zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zmiany dotyczą wybranych części planu zagospodarowani przestrzennego gminy ( nie dokonujemy bowiem zmiany całego planu) i dotyczą wniosków złożonych przez mieszkańców gminy z prośbą o dokonanie zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów - uchwalonego w dniu 29 kwietnia 2004 roku, w związku z ich decyzją o budowie na terenie gminy Ciepielów domu mieszkalnego, lub zalesienia posiadanych niektórych nieruchomości. Obejmują wybrane fragmenty miejscowościach: Drezno, Świesielice, Wólka Dąbrowska, Łaziska, Czerwona, Marianki, Wielgie, Ciepielów, Stary Ciepielów, Ranachów B, Ciepielów Kolonia. Pozytywnie rozpatrzono 14 złożonych wniosków. Zainteresowani wnioskodawcy już pod koniec bieżącego roku będą mogli ubiegać się o stosowne pozwolenia na budowę lub też dokonywać zalesień gruntów. W roku przyszłym nadal będziemy wprowadzać zmiany w planie miejscowym i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wszystkie do tej pory złożone wnioski (32) zostały rozpatrzone pozytywnie. Planem zostaną objęte 32 tereny na obszarze całej gminy. Obszar objęty planem będzie obejmował około 25 ha. Studium natomiast zostanie opracowane dla 27 pojedynczych terenów. Zaplanowane środki na w/w zadanie będą pochodziły w całości z budżetu gminy. Zmiany w planie miejscowym i studium w latach następnych nadal wprowadzane będą etapami. Wnioski dotyczące zmiany przeznaczenia gruntów w planie miejscowym można nadal składać w Urzędzie Gminy w Ciepielowie ul. Czachowskiego 1, pok. nr 1 w godzinach pracy Urzędu.
Dodano 12.11.2014


                                                                powrót