Urzad Gminy w Ciepielowie

Sobota, 22 Lutego 2020 roku,  do końca roku zostało  314 dni, imieniny: Małgorzata, Nikifor, Piotr, Wiktor, Wiktoriusz, Wrócisław

Złote gody

    50 lat temu na ślubnym kobiercu stanęło na pewno wiele par. Składały sobie przysięgę małżeńską, miały wiele planów i nadziei. Do dziś pamiętają słowa z 1. Listu do Koryntian: „Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje…” Czas jednak mija szybko i zmienia wiele, chociaż pewnie w pamięci każdego krążą tamte wspomnienia. W życiu bywało różnie, czasami łatwiej, innym razem trudniej. I jak mówił ks. J. Twardowski na temat małżeństwa „Najpiękniejszy uśmiech ma ten, kto umiał przebrnąć przez to, co w życiu trudne.” Kilkadziesiąt lat temu, w 1964 roku, rozpoczęli budowę ścian tej niezwykłej budowli, jaką jest małżeństwo – rodzina. Wiatr problemów czasami wywracał do góry nogami ich plany, postanowienia, ale nie zrobił krzywdy, nie zburzył budowanych gmachów …” Po 50 latach niedzielne popołudnie 26 października 2014 roku w gościnnych progach Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie zgromadziło się bardzo wielu mieszkańców naszej gminy. W niezwykle uroczystej oprawie 14 par żyjących na terenie gminy Ciepielów świętowało jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego „Złote Gody”. W tym wyjątkowym wydarzeniu małżonkom towarzyszyli znamienici goście na czele z Wójtem Gminy Ciepielów Arturem Szewczykiem, Przewodniczącym Rady Gminy Waldemarem Czaplą, Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Witoldem Chojakiem oraz Kierownikiem Urząd Stanu Cywilnego w Ciepielowie Barbarą Rojecką - Kostyra. Wójt Gminy Ciepielów Artur Szewczyk powitał zgromadzonych gości i zwrócił się do Szanownych Jubilatów z serdecznymi gratulacjami za chlubne przeżycie w związku małżeńskim długiej drogi życia. Mówił, iż rocznica ślubu to szczególna okazja, aby się zatrzymać i spojrzeć wstecz na to, co ”Złotym Parom” udało się osiągnąć w ciągu wspólnego życia. Wójt Gminy zwrócił uwagę, że te wspólne 50 lat to wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń wstępujących w związki małżeńskie. Następnie w imieniu własnym oraz jako gospodarz gminy w imieniu mieszkańców Gminy Ciepielów przekazał wszystkim Jubilatom życzenia na dalsze lata życia. Wszelkiej pomyślności, pociechy z dzieci, wnuków i prawnuków oraz doczekania w dostatku i zdrowiu Diamentowych Godów. Wójt życzył Jubilatom wzajemnego zrozumienia i miłości, bo tylko „Ludzie, którzy się kochają z całego serca, nigdy się nie starzeją”. Następnie ksiądz proboszcz Stanisław Sławiński życzył drogim jubilatom, aby jesień życia była najwspanialszym okresem ich życia. Chociaż na niebie życia Jubilatów nie zawsze świeciło słońce, bywały chmury cierpień, chorób, to są razem i by tak pozostało jak najdłużej. By małżonkowie otaczani byli opieką i troską wszystkich, przede wszystkim rodzin. By ten pięćdziesięcioletni trud był nagrodzony wielką miłością rodziny, dzieci, wnucząt i prawnucząt. By Matka Boska otaczała ich opieką i pozwoliła w zdrowiu cieszyć się życiem, z dala od codziennych trosk, pośród wzajemnej miłości. Wójt Gminy dokonał aktu dekoracji medalem „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” - specjalnym odznaczeniem nadanym przez Prezydenta RP i wręczył stosowne legitymacje. Wszyscy Jubilaci zostali obdarowani dyplomami oraz pamiątkowymi statuetkami ufundowanymi przez gminę Ciepielów. Do życzeń pana Wójta dołączyli się, Przewodniczący Rady Gminy Ciepielów oraz Wiceprzewodniczący, a także ks. Stanisław Sławiński, który wręczył każdej parze upominek. W 1964 roku stanęli na ślubnym kobiercu, w bieżącym roku obchodzą 50-lecie wspólnego życia. Marianna i Tadeusz Choroś (Łaziska), Marianna i Marian Dobroń ( Rekówka), Janina i Henryk Góraj(Bąkowa), Elżbieta i Marian Jamka(Podgórze), Marianna i Stanisław Kaczmarscy (Antoniów), Genowefa i Witalis Koniusz (Wielgie), Henryka i Marian Kornak(Łaziska), Apolonia i Stanisław Kornak (Rekówka), Marianna i Marian Kosiór (Stare Gardzienice), Bogusława i Józef Markowscy (Podgórze), Bronisława i Eugeniusz Nogieć (Anusin), Marianna i Zdzisław Opalscy (Ciepielów), Marianna i Józef Rozwadowscy (Czarnoals), Marianna i Piotr Sulima(Marianki). Odznaczenie jest skromną formą podziękowania, bo żadne słowa ani medal nie wystarczą, by podziękować za to wszystko, co przez te wspólne 50 lat życia Bohaterowie Dzisiejszej Uroczystości stworzyli jako małżeństwo i jako rodzina. Jest potwierdzeniem, że wybrana przez Nich wspólna wędrówka była właściwa. Wszyscy jubilaci przyjmowali wyróżnienia i niespodzianki z radością i głębokim wzruszeniem, a całości dopełniły życzenia zdrowia oraz kolejnych wspólnych lat życia. W imieniu swoim i pozostałych jubilatów Pani Henryka Kornak podziękowała Wójtowi wraz z przedstawicielami naszej gminy, a także Dyrekcji ZPO w Ciepielowie za zaproszenie na uroczystość oraz za jej zorganizowanie. Jubilaci wyrazili swą wdzięczność za to, że w tak podniosłej atmosferze przeżywali swój „złoty” dzień. Na koniec tej części uroczystości Wójt zaprosił wszystkich Jubilatów i gości do pamiątkowego zdjęcia. Po tych akcentach uroczystość uświetnił występ uczniów ze Szkoły Podstawowej w Ciepielowie pod kierunkiem Małgorzaty Kominek, którzy bukietem piosenek umilili wszystkim obecnym na uroczystości ten wyjątkowy - „złoty” dzień. Słowa piosenki Krystyny Giżowskiej „Lepiej być razem, niż dużo mieć.” sprawiły, iż w niejednym oku zakręciła się łza radości, że jest im dane być tutaj razem. Zaś wspaniałe i emocjonujące występy solistek Zofii Grandos i Patrycji Fabiszewskiej wzruszyły słuchających, ich cudowne barwy głosów wydobywały wiele westchnień z głębi serca płynących. Występ chóru zakończyło wspólne odśpiewanie gromkiego „Sto lat” dla Złotych Jubilatów. W dalszej części spotkania wystąpił gospodarz naszej gminy, gdyż spotkanie obejmowało również obchody Gminnego Dnia Seniora. Pan Wójt skierował słowa do najstarszych mieszkańców naszego terenu, którzy uświadamiają nam, że jesień życia może być piękna. Oni są dla nas wzorcami do naśladowania, swą postawą, zaangażowaniem oraz optymizmem uczą nas i wychowują, zachęcają do działania. Zasługują na słowa uznania oraz szacunku za pracę i życiową mądrość. Przemawiający życzył Seniorom przede wszystkim zdrowia, aby ich dalsze lata wypełniały radość, wdzięczność i szacunek. Wójt Gminy zwrócił się do Seniorów, również tymi słowami: „Dla nas jesteście wyjątkowi i bardzo, bardzo potrzebni”. Następnie gospodarz naszej Małej Ojczyzny, poinformował wszystkich zgromadzonych, że z dniem 31 sierpnia 2014 roku weszła w życie nowelizacja ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. Według nowych przepisów, każdy poruszający się poza obszarem zabudowanym po zmierzchu będzie musiał mieć przynajmniej jeden element odblaskowy, który będzie widoczny dla pozostałych uczestników ruchu drogowego. Do tej pory taki przepis obowiązywał tylko dzieci i młodzież poniżej 15 roku życia. Nowelizacja ustawy „Prawo o ruchu drogowym” nakłada obowiązek posiadania odblasków na wszystkich pieszych i rowerzystów niezależnie od ich wieku. Nasza Gmina przystąpiła do akcji „Zabłyśnij na drodze” organizowanej przez Mazowiecką Komendę Policji i po dzisiejszym spotkaniu każdy jego uczestnik otrzyma odblaskowy breloczek i jest zobowiązany go nosić zgodnie z przepisami. W dalszej kolejności wystąpiła wicedyrektor Małgorzata Rusinowska i swe słowa skierowała do Wójta Gminy, który od wielu lat obejmuje patronat nad licznymi konkursami, funduje nagrody i wręcza puchary, medale naszym uczniom. Przemawiająca zwróciła uwagę, iż gospodarz gminy zabiega o rozwój bazy lokalowej naszej placówki oraz o zagospodarowanie terenu wokół, stara się o realizację planów termomodernizacji budynku oraz budowę nowoczesnej sali gimnastycznej, tak niezbędnej dla uczniów szkoły podstawowej. Pani Rusinowska podkreśliła, że nasi wychowankowie zawdzięczają Panu Wójtowi uczestnictwo w unijnych projektach edukacyjnych. Dzisiaj dzieci z naszej szkoły przyznają Panu Arturowi Szewczykowi Medal Wdzięczności, na którym widnieje motto naszej szkoły „Żyję godnie i uczciwie. Szanuję siebie i drugiego człowieka. Jestem dumny z mojego pochodzenia...”, jest ono także życiowym drogowskazem dla władającego naszą Małą Ojczyzną. Uczennice Natalia Kunwa i Emilia Kaca w imieniu społeczności uczniowskiej wyraziły wdzięczność za okazywaną życzliwość i troskę, za przychylność oraz hojność podczas konkursów i innych szkolnych uroczystości. Następnie wręczyły okazjonalny medal z wizerunkiem szkoły. Trzecim równie ważnym elementem niedzielnego spotkania była Gala Finałowa Gminnego Przeglądu Twórczości Regionalnej „Zwyczaje i obrzędy ziemi ciepielowskiej dawniej i dziś”. Uczniowie szkoły podstawowej przygotowali dla Dostojnych Jubilatów i Seniorów upominki w postaci przedstawień ukazujących dawne zwyczaje. Dzieci z klas drugich przygotowani przez Marionatę Mordak i Alinę Niedzielę wystąpiły w przedstawieniu „Warzywa babci Balbinki” ukazały jesienny zwyczaj zbioru warzyw i napełniania spiżarni. Słowa babci Balbinki „Bolu plecy, bolu” wyrażające duże ubolewanie wywoływały śmiech wśród publiczności. Następnie na scenie gościli uczniowie klasy IV a przygotowani przez Agnieszkę Stępień i Małgorzatę Kominek z inscenizacją „Darcie pierza”. Gwarowy język oraz opowieści towarzyszące spotkaniom kobiet podczas skubania piór wprowadziły rozbawienie wśród widowni. Jako kolejni przed publicznością wystąpili uczniowie klasy Vb pod kierunkiem Marianny Zięby i Urszuli Górskiej, ukazali dawne swaty. Prezentowane przyśpiewki ludowe sprawiły, iż seniorzy nucili razem z aktorami i chętnie ruszyliby w tany na planowanym weselichu. Na scenie znajdowały się licznie zgromadzone sprzęty, które były obecne w domach naszych babć i dziadków, mali aktorzy używali języka gwarowego oraz prezentowali się w strojach ludowych. Dzieci wykazały się wielkim talentem scenicznym, ich swoboda gry, piękne deklamacje ujmowały widownię. Wiele osób podkreślało, „że oglądając występy poczuli się jak w prawdziwym teatrze”. Podczas inscenizacji wystąpili soliści: Izabela Górska, Emilia Kaca, Natalia Korczak, Monika Szewczyk oraz Bartłomiej Starzyk ich przepiękny, czysty śpiew wzruszał i porywał, wiele osób spośród widowni nuciło i falowało w rytm płynących melodii. Dzięki ukazywanym treściom seniorzy wrócili wspomnieniami do lat młodości, może swoich swatów, wieczorów spędzanych na darciu pierza, poczuli atmosferę i urok, tych zapomnianych, a wcale nie tak odległych czasów. Występy nagradzane były gromkimi brawami i dały wiele radości oglądającym. Zaś to, że babcie i dziadkowie widzieli swoje wnuki na scenie, jak podsumował gospodarz dzisiejszego spotkania „było bezcenne”. Zakończeniem uroczystości był słodki poczęstunek dla Złotych Jubilatów, Seniorów oraz wszystkich przybyłych gości. Były opowieści, wspomnienia, wzruszenia i życzenia spotkania z okazji szmaragdowej rocznicy dzisiejszych Jubilatów. Przybyli goście byli bardzo zadowoleni i wyrażali słowa uznania dla organizatorów. Cieszyli się, że byli świadkami tak podniosłych chwil Jubilatów oraz podziwiali debiuty sceniczne dzieci. Z wielkim przekonaniem i nadzieją w głosie deklarowali swój udział w kolejnych takich spotkaniach.
Dodano 12.11.2014


                                                                powrót