Urzad Gminy w Ciepielowie

Sobota, 22 Lutego 2020 roku,  do końca roku zostało  314 dni, imieniny: Małgorzata, Nikifor, Piotr, Wiktor, Wiktoriusz, Wrócisław

Budowa przydomowych oczyszczalni

    Po uchwaleniu w ubiegłym roku Gminnego Programu Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków 2013-2020, w tym roku nasza gmina przystępuje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnie zostaną wykonane na posesjach mieszkańców, którzy w ubiegłym roku złożyli wnioski, a następnie zostały dla nich wykonane projekty techniczne. W styczniu 2014 roku w ramach ogłoszonego konkursu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, nasza gmina złożyła wniosek o dofinansowanie unijne na budowę oczyszczalni. Nie czekając jednak na rozstrzygnięci konkursu, zadanie zostało zaplanowane w budżecie gminy i w dniu 27 marca 2014 roku Gmina Ciepielów ogłosiła przetarg nieograniczony na wykonanie 161 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków. Łączna wartość zamówienia publicznego na wykonanie oczyszczalni to kwota ponad 2,2 miliona złotych (wartość kosztorysowa). Po przeprowadzonej procedurze przetargowej, w dniu 18 kwietnia 2014 roku dokonano rozstrzygnięcia przetargu. Najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma Jacek Wojtaś SOLARPROFI Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe, Lendo Ruskie 42, 08-504 Ułęż oferując cenę brutto 1.243 728,68 zł. Kryterium oceny ofert była łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wybrany Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów i uzyskał w kryterium oceny łącznie 100 pkt. Złożono oferty następujących wykonawców: Oferta Nr 1 – „HOME & SERVICE” Przemysław Gruszka z Kunowa – 1 719 506,14 zł brutto. Oferta Nr 2 – DAMPAT Śliwiński Tomasz z Łomży – 2 689 303,89 zł brutto. Oferta Nr 3 – Konsorcjum firm: B&B MINERAL s.c. Borcuch i Borcuch z Ostrowca Świętokrzyskiego – 1 513 575,51 zł brutto. Oferta Nr 4 – P.P.H.U. WA-MAX Zygmunt Wawryk z Włodawy– 1 698 005,81 zł brutto. Oferta Nr 5 – ZAKŁAD INSTALACJI WOD-KAN DYGAS Spółka Jawna z Ciepielowa – 2 013 452,56 zł brutto. Oferta Nr 6 – Jacek Wojtaś SOLARPROFI Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe z Lenda Ruskiego – 1 243 728,68 zł brutto. Umowa na realizację zadania została podpisana, a prace związane z budową rozpoczęły się w miesiącu czerwcu. Realizacja budowy wszystkich 161 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie całej gminy zaplanowana jest jeszcze w tym roku. W sprawie budowy poszczególnych oczyszczalni, firma wykonywująca prace będzie się kontaktować z mieszkańcami u których będą wykonywane prace indywidualnie. Po rozpoczęciu prac związanych z budową, 25 czerwca 2014 roku wójt gminy Artur Szewczyk oraz skarbnik gminy Grażyna Szczodra podpisali w Warszawie umowę na unijne dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Nasza gmina podpisała umowę jako jedna z pierwszych, a dofinansowanie jakie uzyskaliśmy było jednym z największych w naszym regionie. Ocena naszego wniosku zakończyła się najwcześniej, w związku z tym jako pierwsi mogliśmy się cieszyć z unijnego dofinansowania. Całość zadania zgodnie z zasadami konkursowymi będzie rozliczona do końca maja przyszłego roku. Dofinansowanie wyniesie 75% kosztów inwestycji. Równolegle z ogłoszeniem przetargu na budowę oczyszczalni ścieków, od 3 marca 2014 trwał kolejny nabór wniosków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Wnioski były przyjmowane do dnia 15 kwietnia 2014 roku włącznie. Złożono ponad 60 nowych wniosków. Dla mieszkańców, których wnioski po stwierdzeniu kompletności zakwalifikują się do realizacji, jeszcze w tym roku zostaną wykonane projekty techniczne biologicznych indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków, a budowa następnych oczyszczalni wg złożonych w tym roku wniosków, będzie zrealizowana w roku następnym.
Dodano 08.08.2014


                                                                powrót