Urzad Gminy w Ciepielowie

Czwartek, 23 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  344 dni, imieniny: Ildefons, Jan, Klemens, Maria, Rajmund

Nowa nawierzchnia asfaltowa na ul. Partyzantów i ul. Polnej w Ciepielowie

    Dwie ulice w Ciepielowie mają już nową nawierzchnię asfaltową, na ulicy Partyzantów i Polnej ułożono w sumie 540 mb nowego asfaltu, koszt inwestycji wyniósł 121 500 zł.

Przebudowa drogi gminnej Ciepielów ul. Partyzantów. Na budowę ulicy Polnej w Ciepielowie złożono jedną ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ. Przetarg wygrała firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń oferując cenę brutto 60 643,87 zł. Całkowity koszt budowy drogi z opracowaniem dokumentacji technicznej i nadzorem inwestorskim to kwota 62 000 zł. Zakres robót obejmował: a) Roboty przygotowawcze: - Roboty pomiarowe przy robotach drogowych dla trasy drogowej w terenie równinnym dł. 270 mb. b) Podbudowy: - Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca (270m x 3,70 m ) - Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym (mieszanka sortowana (0-31,5)), grubość warstwy ponad 10 cm. Śr.gr. 10 cm szer. 3,6 m (270x3,6x0,10) + rozjazd 100 m2 c) Nawierzchnie: - Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa wyrównawczo-wiążącej AC 16W gr. 3 cm po zagęszczeniu dla ruchu KR 1/2 (270x3,6)+ rozjazd 100 m2 - Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 3 cm z masy mineralno-asfaltowej po zagęszczeniu dla ruchu KR-1/2 AC 5 S szer. 3,50 m ( 270 x 3,50 ) + rozjazdy 100 m2 d) Roboty wykończeniowe i towarzyszące: - Uzupełnianie i wyprofilowanie poboczy materiałem kamiennym (mieszanką sortowaną) ponad 10 cm szer.0,50 m((0,5x270)x2) x śr. 15 cm - Ustawienie słupków z rur stalowych Ø 50 mm do znaków drogowych , wraz z wykopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami - Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typu A folia odblaskowa II generacji średniej wielkości 900 mm (znak A-7) - Przymocowanie do gotowych słupków znaków zakazu typu B folia odblaskowa I generacji średniej wielkości 800 mm B-33(40 km);B-18 (10 t)) - Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych szt.5.


Przebudowa drogi gminnej Ciepielów ul. Polna. Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń oferując cenę brutto 58 164,66 zł. Wartość wszystkich prac z opracowaniem dokumentacji technicznej i nadzorem inwestorskim to kwota 59 500 zł. Zakres robót obejmował: a) Roboty przygotowawcze: - Roboty pomiarowe przy robotach drogowych dla trasy drogowej w terenie równinnym dł. 270 mb. b) Podbudowy: - Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca (270 m x 4,5 m) - Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym (mieszanka sortowana (0-31,5)), grubość warstwy ponad 10 cm. Śr.gr. 15 cm szer. 3,6 m (270x3,6x0,15) - Wykopy wykonywane mechaniczne na odkład w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odkład samochodami na odległość do 1 km wraz z wyrównaniem (8,0m x 2,0m x 2,0) c) Nawierzchnie: - Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa wyrównawczo-wiążącej AC 16W gr. 3 cm po zagęszczeniu dla ruchu KR 1/2 (270mb x 3,6 m) - Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 3 cm z masy mineralno-asfaltowej po zagęszczeniu dla ruchu KR-1/2 AC 5 S szer. 3,50 m (270m x 3,50 m) d) Roboty wykończeniowe i towarzyszące: - Uzupełnianie i wyprofilowanie poboczy materiałem kamiennym (mieszanką sortowaną) ponad 10 cm szer.0,50 m((0,5x270)x2) x śr. 15 cm.
Dodano 28.07.2014


                                                                powrót