Urzad Gminy w Ciepielowie

Piątek, 24 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  343 dni, imieniny: Felicja, Mirogniew, Rafał, Rafaela, Tymoteusz

Nowe odcinki dróg w Bąkowej "Pod lasem" i "koło stawu"

    Zakończyła się budowa dwóch odcinków dróg gminnych w miejscowości Bąkowa. W sumie wykonano 1550 mb nowych dróg asfaltowych wraz z poboczami z kruszywa. Łączny koszt inwestycji drogowych w Bąkowej wyniósł 306 000 zł.

Przebudowa drogi gminnej Bąkowa "koło stawu". Odcinek o długości 300 mb, w przetargu na budowę drogi złożona została jedna oferta spełniająca wszystkie warunki SIWZ. Ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń oferując cenę brutto 60 402,96 zł. Po rozstrzygnięciu zakończeniu procedury przetargowej w dniu 9 kwietnia br. wójt gminy podpisał umowę z wykonawcą. Łączny koszt budowy drogi wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej i nadzorem inwestorskim wyniósł 62 000 zł.


Przebudowa drogi gminnej Bąkowa „Pod lasem”. Druga droga, która została przbudowana w tym roku w Bąkowej ma 1250 mb. długości. Powołana przez wójta gminy Komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń oferując cenę brutto 241 174,51 zł. Kryterium oceny ofert była łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Na przetarg złożono następujące oferty: Oferta Nr 1 – TRAKT S.A. Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów k/Kielc – 249 370,40 zł brutto. Oferta Nr 2 – Strabag Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków – 373 692,29 zł brutto. Oferta Nr 3 – Budromost-Starachowice Sp. z o.o. ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock – 253 380,25 zł brutto. Oferta Nr 4 – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń – 241 174,51 zł brutto. Oferta Nr 5 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „INTERBUD” Sp. z o.o. ul. Limanowskiego 154, 26-600 Radom – 343 696,13 zł brutto. Łączny koszt budowy drogi wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej i nadzorem inwestorskim wyniósł 244 000 zł.
Dodano 25.07.2014


                                                                powrót