Urzad Gminy w Ciepielowie

Sobota, 22 Lutego 2020 roku,  do końca roku zostało  314 dni, imieniny: Małgorzata, Nikifor, Piotr, Wiktor, Wiktoriusz, Wrócisław

Pasieki – najdłuższa nowo wybudowana droga

    Najdłuższą i jednocześnie najdroższą drogą, którą w tym roku wybudowaliśmy jest pierwszy etap drogi przez wieś Pasieki. Początkowo gmina zamierzała wybudować odcinek drogi o długości 1,7 km, niestety oferty złożone na pierwszy przetarg ogłoszony na to zadanie grubo przewyższały możliwości finansowe określone w budżecie gminy. Podjęto decyzję o zmniejszeniu budowanego odcinka. Ostatecznie w wyniku kolejnego przetargu, wybudowano odcinek o długości 1,5 km. Najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń oferując cenę brutto 285 252,25 zł. W przetargu złożono oferty następujących wykonawców: Oferta Nr 1 – TRAKT S.A. Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów k/Kielc – 286 002,00 zł brutto. Oferta Nr 2 – Strabag Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków – 412 840,56 zł brutto. Oferta Nr 3 – „AS” Sp. z o.o. ul. Wrocławska 8, 26-600 Radom – 328 330,05 zł brutto. Oferta Nr 4 – Budromost-Starachowice Sp. z o.o. ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock – 297 739,95 zł brutto. Oferta Nr 5 – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń – 285 252,25 zł brutto. Oferta Nr 6 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „INTERBUD” Sp. z o.o. ul. Limanowskiego 154, 26-600 Radom – 403 270,88 zł brutto. Całkowity koszt budowy drogi wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej i nadzorem inwestorskim wyniósł 288.000,-zł. W tym samym ciągu drogowym od strony Bąkowej budujemy drogę Bąkowa „Pod lasem” o długości 1,25 km. W kolejnych inwestycjach drogowych realizowanych przez gminę w następnych latach obydwa te odcinki zostaną połączone w jeden ciąg drogowy.

Dodano 18.07.2014
                                                                powrót