Urzad Gminy w Ciepielowie

Czwartek, 23 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  344 dni, imieniny: Ildefons, Jan, Klemens, Maria, Rajmund

Droga na „Żabiance”

    Droga na „Żabiance”, to odcinek łączący miejscowość Stary Ciepielów z Rekówką. Pierwszy etap tej drogi o długości 1200mb. wykonaliśmy na początku czerwca br. Drugi odcinek, który planujemy do realizacji w przyszłej kadencji będzie stanowił połączenie Rekówki z Kawęczynem ( w tym samym ciągu drogi gminnej). Pierwszy etap budowy drogi zakończył się łącznym wydatkowaniem 257 tysięcy złotych. Przypomnijmy, że po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym komisja przetargowa stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń oferując cenę brutto 254 012,34 zł. Kryterium oceny ofert była łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wybrany Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów i uzyskał w kryterium oceny łącznie 100 pkt. W przetargu złożono następujące oferty: Oferta Nr 1 – TRAKT S.A. Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów k/Kielc – 268 000,04 brutto. Oferta Nr 2 – Strabag Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków – 377 506,13 zł brutto. Oferta Nr 3 – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń – 254 012,34 zł brutto. Oferta Nr 4 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „INTERBUD” Sp. z o.o. ul. Limanowskiego 154, 26-600 Radom – 357 344,52 zł brutto. Łączny koszt budowy drogi wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej i nadzorem inwestorskim wyniósł 257.000,-zł.

Dodano 14.07.2014                                                                powrót