Urzad Gminy w Ciepielowie

Poniedziałek, 20 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  347 dni, imieniny: Dobiegniew, Fabian, Sebastian

Nowi dyrektorzy placówek oświatowych w gminie

    Podczas ostatniej sesji Rady Gminy w dniu 25 czerwca 2014 roku, po wysłuchaniu przez radnych informacji złożonej przez wójta gminy Artura Szewczyka o realizacji zadań oświatowych na terenie gminy Ciepielów w latach 2013/2014 i związanych z nowym rokiem szkolnym 2014/2015, wójt gminy, wręczył obecnym dyrektorom placówek oświatowych akty powierzenia z dniem 1 września 2014 roku na okres pięciu lat funkcji dyrektorskich.
   W tym roku, z dniem 31 sierpnia kończył się okres pełnienia funkcji prze dotychczasowych dyrektorów. Biorąc pod uwagę właściwie wykonywanie powierzonych funkcji, prawidłowe zarządzanie placówkami oświatowymi, współpracę z organem prowadzącym, wójt gminy po konsultacji z radami rodziców i radami pedagogicznymi a także Kuratorium Oświaty, postanowił bez przeprowadzania konkursów powierzyć stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Ciepielowie dotychczasowemu dyrektorowi pani mgr Elżbiecie Giemza, a stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bakowej dotychczasowemu dyrektorowi pani mgr. Annie Kozieł. Panie dyrektorki swoje funkcje będą pełniły do 31 sierpnia 2019 roku.

Dodano 26.06.2014
                                                                powrót