Urzad Gminy w Ciepielowie

Poniedziałek, 20 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  347 dni, imieniny: Dobiegniew, Fabian, Sebastian

V Gminny Konkurs Recytatorski pod hasłem „Mały człowiek dużo potrafi”

    W Gminnej Bibliotece Publicznej w Ciepielowie w dniu 10 czerwca 2014 r. odbył się V Gminny Konkurs Recytatorski pod hasłem „Mały człowiek dużo potrafi”. Patronat nad imprezą objął Wójt Gminy Ciepielów - Artur Szewczyk oraz Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Ciepielowie – Elżbieta Giemza. Konkurs został zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Ciepielowie oraz Przedszkole Samorządowe w Ciepielowie. Celem konkursu jest popularyzacja poezji wśród dzieci, zachęcanie do poszukiwania własnego sposobu wypowiedzi, kształtowanie wyobraźni, rozbudzanie wrażliwości dziecka na kulturę słowa.
   Konkurs rozpoczęły Renata Gołębiowska-Ambrozik - dyrektor GBP w Ciepielowie oraz Małgorzata Skoczylas-Sokół - wicedyrektor Przedszkola Samorządowego w Ciepielowie, które serdecznie przywitały wszystkich uczestników i przybyłych gości.
   Do konkursu przystąpiło 16 przedszkolaków w czterech kategoriach wiekowych: trzylatki, czterolatki, pięciolatki i sześciolatki z placówek przedszkolnych i zerówek: Przedszkola Samorządowego w Ciepielowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepielowie oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Bąkowej.
   Podczas konkursu dzieci recytowały wybrany przez siebie wiersz, a publiczność oklaskiwała ich gromkimi brawami za odwagę, pokonanie tremy i udaną interpretację. Wiersze były ciekawe i barwnie zaprezentowane. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze i dostarczyło dzieciom niezapomnianych wrażeń.
   Jury w składzie: Danuta Hyc – emerytowany nauczyciel, Irena Maziarek - emerytowany nauczyciel oraz Anna Marek - nauczyciel bibliotekarz oceniało występy maluchów. Podczas oceny wzięli pod uwagę dobór repertuaru, interpretację utworu, znajomość tekstu oraz ogólny wyraz artystyczny.
   Wybór laureatów był trudny, gdyż wszystkie prezentacje były na bardzo wysokim poziomie. Po burzliwych obradach wyłoniono zwycięzców.
Laureatami w poszczególnych grupach wiekowych zostali:
- w kategorii trzylatków: Julia Czarnecka recytująca wiersz pt. „Zwariowany poranek” Rafała Witka
- w kategorii czterolatków: Zuzanna Oleś recytująca wiersz pt. „Bosa osa” Doroty Gellner
- w kategorii pięciolatków: Maja Ruda recytująca wiersz pt. „Zebra” Hanny Niewiadomskiej
- w kategorii sześciolatków: Oliwia Mordak recytująca wiersz pt. „Miś na huśtawce” Heleny Bechlerowej.
Przyznano również wyróżnienia:
Wyróżnienie w kategorii trzylatków otrzymał Stanisław Miller, w kategorii czterolatków: Lena Woźna, w kategorii pięciolatków: Oliwia Kot, Alan Niziński, Natalia Wrzochal, Patrycja Szwaja, Gabriela Ścibisz, w kategorii sześciolatków: Karol Kozieł, Katarzyna Bańcerowska, Zuzanna Kozieł, Konrad Madejski, Katarzyna Narożnik.
Po ogłoszeniu werdyktu wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, nagrody książkowe oraz słodkie upominki.
   Sponsorami nagród byli: Artur Szewczyk – Wójt Gminy Ciepielów oraz Irena Maziarek prezes Fundacji „H.M. - POMOC” w Ciepielowie. W imieniu własnym i uczestników konkursu serdecznie dziękujemy sponsorom.
Gratulujemy laureatom i wyróżnionym dzieciom oraz ich nauczycielom, rodzicom i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych konkursach.

Dodano 13.06.2014
                                                                powrót