Urzad Gminy w Ciepielowie

Sobota, 18 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  349 dni, imieniny: Bogumił, Jaropełk, Krystyna, Liberata, Małgorzata, Piotr, Pryska

Zaproszenie do udziału w konkursie recytatorskim

Przedszkole Samorządowe w Ciepielowie oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Ciepielowie organizują V edycję gminnego konkursu recytatorskiego pod hasłem "Mały człowiek dużo potrafi". Impreza skierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym. Serdecznie zapraszamy do udziału zarówno wychowanków placówek oświatowych jak i dzieci nie objęte wychowaniem przedszkolnym. Konkurs odbędzie się 10 czerwca 2014 o godz. 9:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ciepielowie. Przewidziane są nagrody i wyróżnienia oraz poczęstunek dla wszystkich uczestników konkursu.

REGULAMIN KONKURSU

I ORGANIZATOR KONKURSU

Przedszkole Samorządowe w Ciepielowie
Gminna Biblioteka Publiczna w Ciepielowie

II PATRONAT

Wójt Gminy Ciepielów
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Ciepielowie

III CELE KONKURSU
- popularyzacja poezji wśród dzieci
- zachęcanie do poszukiwania własnego sposobu wypowiedzi
- uczestniczenie w procesie twórczego rozwoju dziecięcej wyobraźni
- rozbudzanie wrażliwości dziecka na kulturę słowa

IV UCZESTNICY

Dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Ciepielów

V ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1. Konkurs jest imprezą otwartą.
Zachęcamy do udziału dzieci nie objęte edukacją przedszkolną.
Placówki oświatowe mogą wytypować po dwie osoby z każdej grupy przedszkolnej. Jeżeli w grupie przedszkolnej są dzieci w różnym wieku można wytypować po dwie z każdej grupy wiekowej.
2. W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 3- 6 lat (również obecne kl. „0”) w następujących kategoriach wiekowych:
- 3- latki
- 4- latki
- 5- latki
- 6- latki
3. Uczestnicy recytują wiersz lub prozę. Czas prezentacji dowolny.
4. Zgłoszenie uczestników następuje poprzez dostarczenie karty zgłoszenia do dnia 04 czerwca 2014r. do Przedszkola Samorządowego w Ciepielowie.

VI MIEJSCE I TERMIN KONKURSU

Gminna Biblioteka Publiczna w Ciepielowie 10 czerwiec 2014r. godz. 9:00

VII OCENA I NAGRODY

1. Jury powołane przez organizatorów oceniać będzie:
- dobór repertuaru
- ogólny wyraz artystyczny
2. Uczestnicy rywalizują w swoich grupach wiekowych
3. Przewidziane są nagrody i wyróżnienia oraz poczęstunek dla wszystkich uczestników konkursu.
Dodatkowym urozmaiceniem imprezy będzie wycieczka do Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepielowie, gdzie dzieci będą miały możliwość rozmowy z pracownikami, poznania specyfiki ich pracy oraz roli biblioteki w środowisku lokalnym.
4. Wszelkie informacje dotyczące konkursu udzielane są pod numerem telefonu: 48 3788008

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU


KARTA UCZESTNIKA KONKURSU „MAŁY CZŁOWIEK DUŻO POTRAFI”Dodano 02.06.2014
                                                                powrót