Urzad Gminy w Ciepielowie

Piątek, 24 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  343 dni, imieniny: Felicja, Mirogniew, Rafał, Rafaela, Tymoteusz

W NAUCE SUKCES

    W pierwszych dniach kwietnia wójt gminy Ciepielów Artur Szewczyk podpisał umowę na realizację projektu pn. „W nauce sukces”. Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, realizowany będzie w Publicznym Gimnazjum w Ciepielowie w okresie od kwietnia 2014 r. do końca czerwca 2015 r. Wartość pozyskanego dofinansowania, po przeprowadzony przez wójta gminy z pracownikami Jednostki Wdrażającej w Warszawie, trudnych ale owocnych negocjacjach, wynosi 371 830 zł. Co najważniejsze, Gmina Ciepielów nie wykłada na ten projekt ani złotówki, wszystkie środki pochodzą z Unii Europejskiej. Projekt skierowany będzie do wszystkich 192 uczniów gimnazjum.
   „W nauce sukces”, to ogromny unijny sukces naszego samorządu, w którym jako jedynym w roku 2014 będzie realizowany tak duży projekt skierowany do wszystkich uczniów gimnazjum. W ramach projektu przewidziano następujące zadania: Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze. Zadanie obejmuje wsparcie dla 72 uczniów wykazujących problemy w nauce. Będą to zajęcia dla uczniów klas I-III kl. gimnazjum z przedmiotów sprawiających uczniom trudności w następujących grupach: matematyczna, humanistyczna (j. polski, historia), przyrodnicza (fizyka, chemia, geografia, biologia), językowa (j. angielski). Zorganizowane będą dwa wyjazdy edukacyjne. Elementem wspomagającym zadanie będą zajęcia klasowe z psychologiem. W ramach zadania prowadzone też będą zajęcia w zakresie nowoczesnych technologii ICT na tabletach, dla wszystkich uczniów. Zajęcia rozwijające uzdolnienia. W ramach tego zadania przewidziano dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów uzdolnionych w grupach: matematycznej, ICT, humanistycznej, przyrodniczej i językowej. W zajęciach uczestniczyć będzie 37 uczniów. Zorganizowane zostaną dwa wyjazdy edukacyjne do Lublina. Szkolny Ośrodek Kariery. Zadanie dla III klasy gimnazjum. W ramach Szkolnego Ośrodka Kariery prowadzone będą zajęcia: - indywidualne średnio po 1 godz./ucznia.; obejmujące diagnozę psychologiczną i predyspozycji zawodowych, przedstawienie możliwości kształcenia zawodowego, - z inicjatywności i przedsiębiorczości praktycznej,48 godz. grupowych każdym roku szkolnym dla III kl. Zajęcia prowadzone będą przez doradcę zawodowego i specjalistę z zakresu przedsiębiorczości. Przewidziano wyjazdy do szkół ponadgimnazjalnych (3 wyjazdy) i zakładów pracy (3 wyjazdy). Ponadto szkoła wzbogaci się o 21 tabletów, tablicę multimedialną, laptop, rzutnik, drukarkę, programy multimedialne, które będą wspomagać prowadzenie zajęć, za kwotę 34 100 zł. Oprócz sprzętu multimedialnego wartość pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu wyniesie 25 600 zł. Z pewnością projekt przyczyni się do polepszenia wyników nauczania naszych uczniów.
   Opisany powyżej projekt jest trzecim realizowanym w naszej gminie projektem ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Równocześnie realizujemy projekt systemowy dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej oraz projekt dla 16 podopiecznych Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej w Ciepielowie.Dodano 22.04.2014                                                                powrót