Urzad Gminy w Ciepielowie

Piątek, 17 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  350 dni, imieniny: Antoni, Jan, Rościsław

BĘDĄ PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

    W tym roku nasza gmina przystępuje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnie zostaną wykonane na posesjach mieszkańców, którzy w ubiegłym roku złożyli wnioski w ramach gminnego programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ciepielów w latach 2013-2020, następnie zostali zakwalifikowani oraz zostały wykonane projekty techniczne. 27 marca 2014 roku gmina Ciepielów ogłosiła przetarg nieograniczony na wykonanie 161 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków. Łączna wartość zamówienia publicznego na wykonanie oczyszczalni to kwota ponad 2,2 miliona złotych ( wartość kosztorysowa). Na ten cel w budżecie gminy zarezerwowano środki finansowe w kwocie 1.258.594 złotych.
   Równolegle z ogłoszeniem przetargu na budowę oczyszczalni ścieków, od 3 marca 2014 trwał kolejny nabór wniosków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Wnioski były przyjmowane do dnia 15 kwietnia 2014 roku włącznie. Złożono ponad 60 nowych wniosków. Dla mieszkańców, których wnioski po stwierdzeniu kompletności zakwalifikują się do realizacji, jeszcze w tym roku zostaną wykonane projekty techniczne biologicznych indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków, a budowa następnych oczyszczalni wg złożonych w tym roku wniosków, będzie zrealizowana w roku następnym.
   W dniu 11 kwietnia 2014 roku komisja przetargowa powołana przez wójta gminy dokonała otwarcia ofert na ogłoszony w marcu przetarg nieograniczony na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Po przeprowadzonej procedurze przetargowej, w dniu 18 kwietnia 2014 roku dokonano rozstrzygnięcia przetargu.
Zamawiający - Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów zgodnie a art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. „Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ciepielów” informuje, że komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma Jacek Wojtaś SOLARPROFI Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe, Lendo Ruskie 42, 08-504 Ułęż oferując cenę brutto 1 243 728,68 zł (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści trzy tysiące siedemset dwadzieścia osiem złotych 68/100).
Kryterium oceny ofert była łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wybrany Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów i uzyskał w kryterium oceny łącznie 100 pkt.
Złożono oferty następujących wykonawców:
Oferta Nr 1 – „HOME & SERVICE” Przemysław Gruszka, Boksycka 153 A, 27-415 Kunów – 1 719 506,14 zł brutto.
Oferta Nr 2 – DAMPAT Śliwiński Tomasz, ul. Kpt. Franciszka Skowronka 37, 18-400 Łomża – 2 689 303,89 zł brutto.
Oferta Nr 3 – Konsorcjum firm: B&B MINERAL s.c. Borcuch i Borcuch, ul. Orla 3, 27-400 Ostrowiec Św. – Lider konsorcjum; Zakład Instalatorstwa Sanitarnego Adam Borcuch, ul. Orla 3, 27-400 Ostrowiec Św. – Partner; BB GRUPA Sp. z o.o., ul. Orla 3, 27-400 Ostrowiec Św. – Partner – 1 513 575,51 zł brutto.
Oferta Nr 4 – P.P.H.U. WA-MAX Zygmunt Wawryk, ul. Suchawska 15/5, 22-200 Włodawa– 1 698 005,81 zł brutto.
Oferta Nr 5 – ZAKŁAD INSTALACJI WOD-KAN DYGAS Spółka Jawna, ul. Malczewskiego 8, 27-310 Ciepielów – 2 013 452,56 zł brutto.
Oferta Nr 6 – Jacek Wojtaś SOLARPROFI Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe, Lendo Ruskie 42, 08-504 Ułęż – 1 243 728,68 zł brutto.
   Umowa na realizację zadania zostanie podpisana w miesiącu kwietniu, a realizacja budowy wszystkich 161 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie całej gminy odbędzie się do końca bieżącego roku.

Dodano 18.04.2014                                                                powrót