Urzad Gminy w Ciepielowie

Poniedziałek, 20 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  347 dni, imieniny: Dobiegniew, Fabian, Sebastian

REALIZACJA GMINNYCH INWESTYCJI 2014

    Tradycyjnie budżet gminy na 2014 rok, Rada Gminy uchwaliła w ostatnim dniu starego roku. Dziś po ponad trzech miesiącach jego realizacji i pierwszych dokonanych zmianach budżetowych, mamy do dyspozycji 17.694.435,59,-zł. Czy 17,6 mln. złotych po stronie wydatkowej budżetu gminy, to dużo, czy też mało? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy rozpatrzyć tę kwestię w kilku aspektach związanych z polityką finansową samorządu. To jakie są wydatki, zależy przede wszystkim od dochodów, a te w naszej gminie z uwagi na niepodnoszenie podatków, niskie opłaty za wodę, ścieki i odpady komunalne nie ulegają zwiększeniu. Zasada jest prosta, nie ma wpływów do budżetu, nie ma lub nie powinno być środków na finasowanie wydatków. Analizując wydatki budżetowe gmin w powiecie lipskim, nasz budżet po budżecie miasta i gminy Lipsko, które ma w tegorocznej dyspozycji ponad 28,7 mln. i gminy Sienno ( ponad 20,7 mln.) jest trzecim co do wielkości budżetem gminnym w powiecie. Skąd takie dysproporcje w posiadanych środkach? Przede wszystkim, co należy w tym miejscu wyraźnie pokreślić, ilość środków finansowych zależy od ilości mieszkańców danej gminy ( im więcej mieszkańców, tym więcej dzieci uczących się, tym większa kwota subwencji oświatowej, tym w oczywisty sposób większe dochody ale i większe wydatki), a tych we wspomnianych gminach, zwłaszcza w Lipsku jest zdecydowanie, nawet dwukrotnie więcej. Drugi ważny aspekt, to liczba prowadzących działalność gospodarczą, wreszcie wspomniane już wpływy z podatków i opłat lokalnych (w zakresie podatku rolnego wpływy podatkowe uzależnione są od klasy jakości gleb, w naszej gminie niestety gleby są najsłabsze). Stąd w większości biorą się różnice w budżetach samorządowych. Zgodnie z możliwościami finansowymi( trzeci co do wielkości budżet w powiecie lipskim), nasza gmina powinna się też znajdować, co najmniej na trzecim miejscu w powiecie pod względem wydatków na inwestycje. Można przecież wydać tyle i ile się ma, nic więcej. No chyba, że poziom wydatków inwestycyjnych można uzależnić od gospodarności, celowości i oszczędności zarządzania gminą i wydatkowania samorządowych finansów, a także ilości pozyskanego dofinasowania inwestycji spoza budżetu gminy ( Unia Europejska i inne dofinasowania zewnętrzne). Właśnie dzięki zracjonalizowaniu wydatków budżetu gminy Ciepielów, uporządkowaniu sieci placówek oświatowych, działań oszczędnościowych wprowadzanych systematycznie od kilku już lat, posiadając trzeci wśród gmin co do wielkości budżet gminy, na tegoroczne inwestycje wydajemy najwięcej spośród wszystkich samorządów w powicie lipskim, w tej chwili na inwestycje w gminie Ciepielów wydatkujemy już ponad 4,5 milina złotych. Mniej na inwestycje wydaje nawet największa pod względem budżet w naszym powiecie jednostka samorządowa, tj. Powiat lipski, dysponujący w tym roku ponad 38,9 mln, a nasza gmina dodatkowo dofinansowuje własnymi środkami budowę drogi powiatowej. Możliwości naszej gminy w zakresie wydatków inwestycyjnych w dużym stopniu uzależnione są od pozyskanego dofinasowania, zwłaszcza unijnego, także i w tym zakresie od wielu lat jesteśmy najwyżej notowaną gminą wśród okolicznych gmin. Pierwsze miejsce w powiecie pod względem ilości środków wydatkowanych na inwestycje zobowiązuje, dlatego 4,5 miliona złotych wydamy na dalszy w miarę możliwości zrównoważony rozwój całej naszej gminy.
   W zakresie budowy dróg.
Kończąc w zeszłym roku wodociągowanie gminy, zapowiadaliśmy zmianę priorytetów z budowy wodociągów na budowę dróg i rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej. W roku poprzednim zrealizowaliśmy osiem zadań z zakresu dróg, wydatkując na ten cel prawie milion złotych. W tym roku realizujemy łącznie 24 zadania drogowe, w tym budujemy 21 nowych gminnych dróg asfaltowych, parking z kostki brukowej przy fizjoterapii w Pcinie, chodnik z kostki brukowej wraz z solarnym oświetleniem przy ul. Słonecznej w Ciepielowie oraz dofinansowujemy budowę drogi Ciepielów – Świesielice. Wszystkie zadania są już po przeprowadzonych przetargach na ich wykonanie, podpisane są również wszystkie stosowne umowy na realizację inwestycji. W zakresie budowy dróg gminnych, procedurę przetargową przeprowadziliśmy dwukrotnie. Za pierwszym razem z uwagi na duże ceny, wójt podjął decyzję o unieważnieniu wszystkich przetargów, następnie po ogłoszeniu nowych przetargów i przesunięciu w budżecie środków, dokonano rozstrzygnięcia procedur określonych prawem zamówień publicznych. W konsekwencji podpisano umowy. Wszystkie przetargi drogowe wygrało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ze Zwolenia. Na tegoroczne zadania inwestycje w zakresie budowy dróg przeznaczyliśmy 3,3 milion złotych. Zadania, zgodnie z umową będą wykonane do końca lipca 2014 roku, niemniej jednak, budowa dróg w momencie w którym przekazaliśmy do druku biuletyn „Nasza Gmina” już się rozpoczęła.
1.Przebudowa drogi gminnej Bąkowa koło stawu - 62.000 zł. W przetargu na budowę drogi złożona została jedna oferta spełniająca wszystkie warunki SIWZ. Ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń oferując cenę brutto 60 402,96 zł. Po rozstrzygnięciu zakończeniu procedury przetargowej w dniu 9 kwietnia br. wójt gminy podpisał umowę z wykonawcą. Łączny koszt budowy drogi wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej i nadzorem inwestorskim wyniósł 62.000,-zł. Droga zostanie wybudowana do 31 lipca 2014 roku.
2.Przebudowa drogi gminnej Bąkowa „Pod lasem”– 244.000 zł. Druga droga, którą będziemy w tym roku budować w Bąkowej będzie miała 1250 mb. Długości. Powołana przez wójta gminy Komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń oferując cenę brutto 241 174,51 zł. Kryterium oceny ofert była łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Na przetarg złożono następujące oferty: Oferta Nr 1 – TRAKT S.A. Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów k/Kielc – 249 370,40 zł brutto. Oferta Nr 2 – Strabag Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków – 373 692,29 zł brutto. Oferta Nr 3 – Budromost-Starachowice Sp. z o.o. ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock – 253 380,25 zł brutto. Oferta Nr 4 – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń – 241 174,51 zł brutto. Oferta Nr 5 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „INTERBUD” Sp. z o.o. ul. Limanowskiego 154, 26-600 Radom – 343 696,13 zł brutto. Łączny koszt budowy drogi wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej i nadzorem inwestorskim wyniósł 244.000,-zł. Umowę podpisano w dniu 9 kwietnia br, a droga zostanie wybudowana do dnia 31 lipca 2014 roku.
3.Przebudowa drogi gminnej Ciepielów Kolonia - 105.000 zł. W przetargu na budowę drogi złożona została jedna oferta spełniająca wszystkie warunki SIWZ. Ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń oferując cenę brutto 102.977,69,- zł. Po rozstrzygnięciu zakończeniu procedury przetargowej w dniu 9 kwietnia br. wójt gminy podpisał umowę z wykonawcą. Łączny koszt budowy drogi wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej i nadzorem inwestorskim wyniósł 105.000,-zł. Droga zostanie wybudowana do 31 lipca 2014 roku.
4.Przebudowa drogi gminnej Ciepielów Kolonia „pod lasem”– 73.500 zł. Będzie to ostatni odcinek drogi gminnej w miejscowości Ciepielów Kolonia. W przetargu na budowę drogi złożona została jedna oferta spełniająca wszystkie warunki SIWZ. Ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń oferując cenę brutto 72 024,62 zł. Po rozstrzygnięciu zakończeniu procedury przetargowej w dniu 9 kwietnia br. wójt gminy podpisał umowę z wykonawcą. Łączny koszt budowy drogi wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej i nadzorem inwestorskim wyniósł 73.500,-zł. Droga zostanie wybudowana do 31 lipca 2014 roku.
5.Przebudowa drogi gminnej Kałków „Piaski” – 153.000 zł. W wyniku ogłoszonego przetargu Komisja przetargowa, po otwarciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń oferując cenę brutto 151 422,16 zł. W przetargu na budowę drogi Kałków „Piaski” złożono oferty następujących wykonawców: Oferta Nr 1 – Budromost-Starachowice Sp. z o.o. ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock – 155 943,09 zł brutto. Oferta Nr 2 – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń – 151 422,16 zł brutto. Oferta Nr 3 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „INTERBUD” Sp. z o.o. ul. Limanowskiego 154, 26-600 Radom – 196 362,12 zł brutto. Umowę na budowę drogi wójt gminy podpisał w dniu 9 kwietnia br., a droga zostanie wybudowana do dnia 31 lipca 2014 roku. Łączny koszt budowy drogi wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej i nadzorem inwestorskim wyniósł 153.000,-zł.
6.Przebudowa drogi gminnej Kałków „Stara Wieś - Podgoździak” –195.500 zł. Komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń oferując cenę brutto 193 082,25 zł. Kryterium oceny ofert była łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wybrany Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów i uzyskał w kryterium oceny łącznie 100 pkt. W przetargu złożono oferty następujących wykonawców: Oferta Nr 1 – TRAKT S.A. Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów k/Kielc – 197 000,69 zł brutto. Oferta Nr 2 – Strabag Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków – 306 298,24 zł brutto. Oferta Nr 3 – Budromost-Starachowice Sp. z o.o. ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock – 204 252,32 zł brutto. Oferta Nr 4 – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń – 193 082,25 zł brutto. Oferta Nr 5 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „INTERBUD” Sp. z o.o. ul. Limanowskiego 154, 26-600 Radom – 269 645,83 zł brutto. Łączny koszt budowy drogi wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej i nadzorem inwestorskim wyniósł 195.500,-zł, a droga zgodnie z podpisana umową zostanie wybudowana do dnia 31 lipca 2014 roku.
7.Przebudowa drogi gminnej Łaziska „Stara Wieś - Remiza OSP” – 91.000 zł. Droga w Łaziskach będzie budowana na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaziskach oraz oczywiście jako droga dojazdowa do okolicznych gospodarstw domowych. Przed remizą OSP wybudowany będzie dodatkowo parking dla samochodów. W postępowaniu przetargowym na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Łaziska Stara Wieś – Remiza OSP” złożono jedną ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ. Ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń oferując cenę brutto 89 233,86 zł. Łączny koszt budowy drogi wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej i nadzorem inwestorskim wyniósł 91.000,-zł. Droga wraz z parkingiem zostanie wybudowana do 31 lipca 2014 roku.
8.Przebudowa drogi gminnej Pcin „Kołchozy etap I”– 117.500 zł. Na budowę pierwszego etapu drogi Pcin „Kołchozy”, począwszy od drogi krajowej, złożono jedną ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ. Ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń oferując cenę brutto 115 882,11 zł. Umowę podpisano, a łączny koszt budowy drogi wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej i nadzorem inwestorskim wyniósł 117.500,-zł.
9.Przebudowa drogi gminnej Pcin Kolonia „etap I”– 79.500 zł. Komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż złożono jedną ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ. Ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń oferując cenę brutto 78 055,06 zł. Łączny koszt budowy drogi wraz z opracowaniem dokumentacji technicznym i nadzorem inwestorskim wyniósł 79.500,-zł.
10.Przebudowa drogi gminnej Ranachów „B” – 266.000 zł. Wybudowanie 1350 mb. nowej drogi asfaltowej zakończy budowę połączenia miejscowości Pcin i Ranachów „B” ( do ostatnich zabudowań). Będzie to też ostatni odcinek drogi gminnej po którym dowożone są dzieci do placówek oświatowych w Ciepielowie. Wyniku przeprowadzonego przetargu, Komisja przetargowa stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń oferując cenę brutto 264 141,54 zł. Kryterium oceny ofert była łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wybrany Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów i uzyskał w kryterium oceny łącznie 100 pkt. Informujemy, że w przetargu złożono oferty następujących wykonawców: Oferta Nr 1 – TRAKT S.A. Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów k/Kielc – 279 000,68 zł brutto. Oferta Nr 2 – Strabag Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków – 400 282,82 zł brutto. Oferta Nr 3 – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń – 264 141,54 zł brutto. Oferta Nr 4 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „INTERBUD” Sp. z o.o. ul. Limanowskiego 154, 26-600 Radom – 369 300,43 zł brutto. Łączny koszt budowy drogi wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej i nadzorem inwestorskim wyniósł 266.000,-zł, a droga zgodnie z podpisana umową zostanie wybudowana do dnia 31 lipca 2014 roku.
11.Przebudowa drogi gminnej przez wieś Sajdy – 89.000 zł. W przetargu złożono jedną ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ. W związku z tym umowę na budowę drogi podpisano z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń, które złożyło ofertę na kwotę brutto 87 577,97 zł. Łączny koszt budowy drogi wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej i nadzorem inwestorskim wyniósł 89.000,-zł
12.Przebudowa drogi gminnej Stary Ciepielów - Rekówka „etap I” – 257.000 zł. Na budowę pierwszego etapu drogi o długości 1200mb., Urząd Gminy złożył wniosek o dofinasowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Patrząc jednakże na kłopoty finansowe jakie ma samorząd mazowiecki w związku z niezapłaceniem tzw. janosikowego, prawdopodobnie w tym roku dotacje zostaną wstrzymane. Na szczęście budowę drogi realizujemy ze środków własnych. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym komisja przetargowa stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń oferując cenę brutto 254 012,34 zł. Kryterium oceny ofert była łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wybrany Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów i uzyskał w kryterium oceny łącznie 100 pkt. W przetargu złożono następujące oferty: Oferta Nr 1 – TRAKT S.A. Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów k/Kielc – 268 000,04 brutto. Oferta Nr 2 – Strabag Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków – 377 506,13 zł brutto. Oferta Nr 3 – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń – 254 012,34 zł brutto. Oferta Nr 4 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „INTERBUD” Sp. z o.o. ul. Limanowskiego 154, 26-600 Radom – 357 344,52 zł brutto. Łączny koszt budowy drogi wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej i nadzorem inwestorskim wyniósł 257.000,-zł.
13.Przebudowa drogi gminnej Rekówka „Górna”– 186.000 zł. W ogłoszonym przez Urząd Gminy przetargu złożono dwie oferty: Oferta Nr 1 – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń – 184 593,21 zł brutto. Oferta Nr 2 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „INTERBUD” Sp. z o.o. ul. Limanowskiego 154, 26-600 Radom – 232 640,66 zł brutto. Komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń oferując cenę brutto 184 593,21 zł. Łączny koszt budowy drogi wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej i nadzorem inwestorskim wyniósł 186.000,-zł. W dniu w którym oddaliśmy biuletyn do druku, budowa drogi w Rekówce już została rozpoczęta.
14.Przebudowa drogi gminnej Stary Ciepielów „Górki” – 86.500 zł. W przetargu złożono jedną ofertę, która spełniła wszystkie warunki SIWZ. Przetarg wygrała firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń oferując cenę brutto 85 056,59 zł. Łączny koszt budowy drogi wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej i nadzorem inwestorskim wyniósł 86.500,-zł.
15.Przebudowa drogi gminnej Wólka Dąbrowska „etap II” – 202.000 zł. Jest to już drugi w tej kadencji samorządowej odcinek drogi przez wieś Wólka Dąbrowska. W 2012 roku za kwotę 227.155,87,-zł wybudowaliśmy pierwszy etap drogi o długości 1150mb. Po realizacji drugiego odcinka droga w Wólce Dąbrowskiej będzie posiadała już asfalt na odcinku przekraczającym 2 km długości. Po otwarciu ofert, Komisja przetargowa stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń oferując cenę brutto 199 724,45 zł. Kryterium oceny ofert była łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. W przetargu złożono następujące oferty: Oferta Nr 1 – Strabag Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków – 315 105,83 zł brutto. Oferta Nr 2 – Budromost-Starachowice Sp. z o.o. ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock – 202 029,47 zł brutto. Oferta Nr 3 – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń – 199 724,45 zł brutto. Oferta Nr 4 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „INTERBUD” Sp. z o.o. ul. Limanowskiego 154, 26-600 Radom – 270 885,67 zł brutto. Łączny koszt budowy drogi wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej i nadzorem inwestorskim wyniósł 202.000,-zł, a droga zgodnie z podpisana umową zostanie wybudowana do dnia 31 lipca 2014 roku.
16.Przebudowa drogi gminnej przez wieś Pasieki „etap I” – 288.000 zł. Najdroższą i najdłuższą drogą, którą w tym roku realizujemy jest pierwszy etap drogi przez wieś Pasieki. Najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń oferując cenę brutto 285 252,25 zł. W przetargu złożono oferty następujących wykonawców: Oferta Nr 1 – TRAKT S.A. Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów k/Kielc – 286 002,00 zł brutto. Oferta Nr 2 – Strabag Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków – 412 840,56 zł brutto. Oferta Nr 3 – „AS” Sp. z o.o. ul. Wrocławska 8, 26-600 Radom – 328 330,05 zł brutto. Oferta Nr 4 – Budromost-Starachowice Sp. z o.o. ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock – 297 739,95 zł brutto. Oferta Nr 5 – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń – 285 252,25 zł brutto. Oferta Nr 6 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „INTERBUD” Sp. z o.o. ul. Limanowskiego 154, 26-600 Radom – 403 270,88 zł brutto. Całkowity koszt budowy drogi wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej i nadzorem inwestorskim wyniósł 228.000,-zł.
17.Przebudowa drogi gminnej Świesielice „Ławki” – 184.000 zł. Komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń oferując cenę brutto 181 663,69 zł. W przetargu złożono oferty następujących wykonawców: Oferta Nr 1 – TRAKT S.A. Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów k/Kielc – 194 000,37 zł brutto. Oferta Nr 2 – Strabag Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków – 292 813,28 zł brutto. Oferta Nr 3 – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń – 181 663,69 zł brutto. Oferta Nr 4 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „INTERBUD” Sp. z o.o. ul. Limanowskiego 154, 26-600 Radom – 258 952,21zł brutto. Umowę na realizację drogi wójt gminy podpisał w dniu 9 kwietnia br, a łączny koszt budowy drogi, który planowany jest do 31 lipca 2014 roku wyniósł wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej i nadzorem inwestorskim 184.000,-zł.
18.Przebudowa drogi gminnej Wielgie „Średnia Wieś” – 138.000 zł. Na ogłoszony przetarg złożono jedną ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ. Przetarg wygrała firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń oferując cenę brutto 136 519,74 zł. Łączna wartość robót wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej i nadzorem inwestorskim to kwota 138.000,-zł.
19.Przebudowa drogi gminnej Wielgie „Pod lasem” – 115.000 zł. Komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż złożono jedną ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ. Ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń oferując cenę brutto 113 936,13 zł. Wartość wszystkich robót wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej i nadzorem inwestorskim to 115.000,-zł.
20.Przebudowa drogi gminnej Ciepielów ul. Partyzantów – 62.000 zł. Na budowę ulicy Polnej w Ciepielowie złożono jedną ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ. Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń oferując cenę brutto 60 643,87 zł. Całkowity koszt budowy drogi z opracowaniem dokumentacji technicznej i nadzorem inwestorskim to kwota 62.000,-zł
21.Przebudowa drogi gminnej Ciepielów ul. Polna”– 59.500 zł. Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń oferując cenę brutto 58 164,66 zł. Wartość wszystkich prac z opracowaniem dokumentacji technicznej i nadzorem inwestorskim to kwota 59.500,-zł
22.Budowa drogi Ciepielów – Świesielice wraz chodnikiem na ul. Szkolnej w Ciepielowie – 141.500,-zł. W związku z budową drogi relacji Ciepielów – Świesielice, o długości 2500mb., w ramach której między innymi na ulicy Szkolnej w Ciepielowie wybudowany będzie chodnik z kostki brukowej wraz z przebudową na potrzeby ruchu pieszych skrzyżowania przy drodze krajowej ( przejście dla pieszych, zmiana ciągu pieszego przy budynku gimnazjum), wójt wraz z Radą Gminy postanowił przekazać powiatowi dofinasowanie do budowy drogi w kwocie 141.500,-zł. Droga budowana jest w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Na ten cel Wojewoda Mazowiecki przeznaczył dotację w wysokości 716.000,-zł. Droga będzie wybudowana od skrzyżowania z drogą krajową ( przy budynku Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie, skręt na Świesielice) do skrzyżowania z droga gminną i mostem na Iłżance w stronę Rekówki. Prace już zostały rozpoczęte.
23.Budowa chodnika wraz z solarnym oświetleniem parkowym na ul. Słonecznej – 70.000 zł. Kolejną inwestycją związaną z budową infrastruktury drogowej jest budowa chodnika na ulicy Słonecznej. Chodnik będzie wykonany po prawej stronie ( idąc od ul. Batalionów Chłopskich). Wraz z budową chodnika zainstalowane zostaną wzorem wykonanego w Antoniowie i Czerwonej zagospodarowania centrum miejscowości, lampy solarne typu led. Całkowity koszt prac budowlano montażowych ustalono na kwotę 70.000,-zł
24.Budowa parkingu zatok postojowych wraz z parkingiem przy budynku fizjoterapii w Pcinie - 34.000 zł. Za kwotę 34.000,-zł przy budynku fizjoterapii w Pcinie wykonane zostaną zatoki postojowe dla samochodów osobowych pacjentów korzystających z usług fizjoterapii. Przebudowany zostanie również wjazd na plac za budynkiem wraz z rozbudową i adaptacją dodatkowego parkingu.    Z innych inwestycji.
25.Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ciepielów – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i projekty techniczne - 1.228.549 zł. W tym roku zamierzamy wybudować przydomowe oczyszczalnie ścieków dla wszystkich 161 gospodarstw domowych, których właściciele w ubiegłym roku złożyli wnioski w ramach gminnego programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ciepielów, a następnie zostali zakwalifikowani oraz zostały dla nich wykonane projekty techniczne. Na realizację zadania, wójt gminy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, złożył wniosek na realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną kwotę 2.229.913,84,-zł (wartość kosztorysowa – koszty kwalifikowane, a więc wnioskowana kwota unijnego dofinasowania to:1.812.938,-zł),
26.Opracowanie projektu technicznego rozbudowy budynku dydaktycznego oraz budowy sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepielowie – 70.000 zł. Po zakończeniu w roku ubiegłym wodociągowania gminy i zmianie priorytetów działania naszego samorządu na budowę dróg i rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej, Rada Gminy wraz z wójtem gminy postanowiła podjąć działania zmierzające do rozszerzenia bazy sportowej największej gminnej szkoły podstawowej, która znajduje się w Ciepielowie. To największa pod względem ilości uczących się dzieci gminna placówka oświatowa, która do tej pory niemiała właściwie zaplecza sportowego. W budżecie na ten rok wyodrębniono kwotę 70.000,-zł z przeznaczeniem opracowania projektu technicznego rozbudowy budynku dydaktycznego oraz budowy sali gimnastycznej. Co d budowy Sali gimnastycznej sprawa jest właściwie przesądzona. Planujemy opracowanie projektu technicznego pełnowymiarowej Sali gimnastycznej wraz miejscem dla widowni. Obecnie trwają konsultacje co do zakresu rozbudowy budynku dydaktycznego. Ostateczna decyzja zostanie podjęte na przełomie maja i czerwca, kiedy to zostanie wybrany wykonawca prac projektowych.
27.Opracowanie projektu „Zwiększenie świadomości i bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego poprzez budowę miasteczka ruchu drogowego - 18.000 zł. Projekt będzie stanowił większą część zagospodarowani terenów wykorzystywanych w tej chwili przez gimnazjum w Ciepielowie na cele sportowe. Docelowo oprócz miasteczka ruchu drogowego, wykonane zostaną boiska sportowe, plac zabaw oraz bieżnia lekkoatletyczna wraz innymi urządzeniami z przeznaczeniem lekkoatletycznym. Zadanie planowane jest do realizacji w ramach nowej perspektywy unijnej 2014-2020.
Dodano 18.04.2014                                                                powrót