Urzad Gminy w Ciepielowie

Poniedziałek, 20 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  347 dni, imieniny: Dobiegniew, Fabian, Sebastian

Zaproszenie na XXVIII sesję Rady Gminy Ciepielów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./
- zwołuję XXVIII sesję Rady Gminy Ciepielów w dniu 29 września 2009 roku /wtorek/ o godz. 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ciepielowie, z proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4.Interpelacje i wnioski radnych.
5.Informacja wójta gminy z realizacji budżetu za I półrocze 2009 roku.
6.Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia oświatowych jednostek budżetowych gminy Ciepielów w jednostki organizacyjne działające jak wyodrębnione jednostki budżetowe gminy Ciepielów.
7.Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciepielowie w jednostkę organizacyjną działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa gminy Ciepielów.
8.Nadanie statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ciepielowie.
9.Przekazanie środków trwałych stanowiących mienie komunalne na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej im. dr Mariana Papuzińskiego w Ciepielowie.
10.Przekazanie środków trwałych stanowiących mienie komunalne na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adolfa Dygasińskiego w Wielgiem.
11.Przekazanie środków trwałych stanowiących mienie komunalne na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej w Bąkowej.
12.Przekazanie środków trwałych stanowiących mienie komunalne na rzecz Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ciepielowie.
13.Przekazanie środków trwałych stanowiących mienie komunalne na rzecz Przedszkola Samorządowego w Ciepielowie.
14.Przekazanie środków trwałych stanowiących mienie komunalne na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciepielowie.
15.Złożenie sprawozdania z działalności Gminnej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepielowie.
16.Złożenie sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie.
17.Złożenie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciepielowie.
18.Wyrażenie zgody na przystąpienie Gminy Ciepielów do ustanowionego przez Radę Ministrów Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011". W ramach programu realizacja projektu "Poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wielgie".
19.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
20.Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
21.Przedstawienie informacji o funkcjonowaniu Lokalnej Grupy Działania (aktualnych pracach i zamierzeniach w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju).
22.Zakończenie obrad XXVIII sesji Rady Gminy.

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ - pracodawca jest obowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Serdecznie zapraszam.
Przewodniczący
Rady Gminy w Ciepielowie
Waldemar Czapla


Dodano 23.09.2009


                                            powrót