Urzad Gminy w Ciepielowie

Piątek, 17 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  350 dni, imieniny: Antoni, Jan, Rościsław

Spotkanie ministra sprawiedliwości Andrzeja Czumy z samorządowcami powiatu lipskiego

W dniu 16 września 2009 roku po wizycie w Sądzie Lipskim, w sali konferencyjnej urzędu Miasta i Gminy Lipsko odbyło się spotkanie ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Andrzeja Czumy z samorządowcami powiatu lipskiego. W spotkaniu wziął udział wójt oraz przewodniczący rady gminy w Ciepielowie.
Tematem spotkania były plany ministerstwa sprawiedliwości, co do przyszłości sądu i prokuratury w Lipsku. Pan minister Czuma, przedstawił samorządowcom plany ministerstwa dotyczące sądownictwa w Polsce w związku z projektowaną zmianą ustawy o ustroju sądów powszechnych. Zmianie mają podlegać 72 jednostki sądów rejonowych w całym kraju. Chodzi tu o małe sądy do 9 sędziów orzekających. Od lipca znikło w kraju łącznie 117 wydziałów grodzkich, w tym 18 wydziałów zamiejscowych w 105 sądach rejonowych. Najbardziej narażone na zmiany mogą być małe sądy, z niedużą kadrą i ilością spraw. Taki los mógłby spotkać w okręgu radomskim sądy właśnie w Lipsku, gdzie pracuje sześciu sędziów, Zwoleniu - ośmiu sędziów, Szydłowcu - pięciu sędziów, Kozienicach - dziewięciu. W sprawie ratowania bytu lipskiego sądu zarówno wójt jak i cała nasza rada gminy podjęła wcześniej specjalne uchwały intencyjne popierające działalność sądu i prokuratury w Lipsku.
Ministerstwo sprawiedliwości powołało specjalny zespół "do spraw racjonalizacji struktury organizacyjnej sądownictwa powszechnego i powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury", który ma opracować koncepcję zmian. Prace zespołu znajdują się na początkowym etapie związanym z ustaleniem kryteriów oraz zakresu planowanej reorganizacji. W Sądzie Rejonowym w Lipsku już dokonano pierwszych zmian. W lipcu został zlikwidowany wydział zamiejscowy ksiąg wieczystych, który działał w Iłży. Ministerstwo Sprawiedliwości decyzję tłumaczyło wówczas niskim wpływem spraw, co oznaczało, że kadra orzecznicza nie była właściwie wykorzystana. Minister zdecydował o likwidacji wydziału w Pionkach. Od stycznia 2010 roku ma przestać działać wydział grodzki w Białobrzegach, zamiejscowy Sądu Rejonowego w Grójcu.
"Nie będzie likwidacji sądu w Lipsku", podkreślał na spotkaniu minister sprawiedliwości Andrzej Czuma. Będzie łączenie sądów, tak aby zwiększyć ich skuteczność, aby wymiar sprawiedliwości był szybszy i skuteczniejszy. Aby każdy mieszkaniec naszego kraju mógł liczyć na rzetelny i sprawny sąd. Zmiany mają nie tylko przynieść korzyści w zakresie ograniczenia wydatków finansowych, ale przede wszystkim mają zapewnić usprawnienie administracji około sądowej. Sędzia ma mieć lepszy, sprawniejszy, bardziej profesjonalny aparat administracyjny, dzięki czemu będzie sądził szybciej, dokładniej. Skupienie sędziów w jednej większej jednostce pozwoli na lepszą współpracę między sędziami, a tym samym lepiej stosowane orzecznictwo.
W rozmowach kuluarowych, po zakończonym spotkaniu samorządowcami pan minister podkreślał, że w całej reformie nie chodzi o likwidowanie, chodzi o zracjonalizowanie sieci sądów poprzez ich łączenie. Na zdjęciu organizator spotkania poseł radomski pan Radosław Witkowski, minister sprawiedliwości Andrzej Czuma oraz wójt gminy Artur Szewczyk. Wójt w rozmowie z panem ministrem zażartował, że przecież "minister sprawiedliwości nie może wydać niesprawiedliwej decyzji". Z całą pewnością wizyta pana ministra przybliżyła mu funkcjonowanie lipskiego sądu i prokuratury. Teraz decyzja po stronie ministerstwa.
Dodano 17.09.2009


                                            powrót