Urzad Gminy w Ciepielowie

Piątek, 17 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  350 dni, imieniny: Antoni, Jan, Rościsław

Odnowa i rozwój wsi w Czerwonej i Antoniowie - umowy podpisane - rusza realizacja inwestycji

    Odnowa otoczenia kościoła parafialnego w Czerwonej wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych – pod taką nazwą 17 września 2012 roku Gmina Ciepielów złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Odnowa i rozwój wsi objętego unijnym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich do Lokalnej Grupy Działania w Zwoleniu - Stowarzyszenia Dziedzictwo i Rozwój. Rada Stowarzyszenia uznała nasz wniosek za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju i oceniła najwyżej spośród wszystkich złożonych wniosków - 26,40 pkt,.
    Kolejny etap to przekazanie dokumentów do jednostki wdrażającej projekty unijne, gdzie zostały poddane dalszej ocenie. Wniosek został zweryfikowany pozytywnie i w dniu 11 lipca 2013 roku podpisana została umowa z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie projektu, w tym samym dniu ogłoszony został przetarg nieograniczony na realizację inwestycji. Przetarg został rozstrzygnięty w dniu 30 lipca, umowa z wykonawcą została podpisana 7 sierpnia, inwestycja realizowana będzie przez firmę Spółdzielnia Rzemieślnicza „BUDOWLANA”, ul. Kilińskiego 15/17, 26-600 Radom za kwotę 571 780,05 zł. Poziom dofinansowania projektu ze środków unijnych wynosi 80% kosztów kwalifikowanych. Prace rozpoczną się w miesiącu sierpniu a termin zakończenia przewiduje się na koniec października br.
    Zakres prac ujętych w projekcie obejmuje m.in. budowę parkingów przy kościele i cmentarzu parafialnym, chodników, zjazdów gospodarczych, zatoki postojowej z wiatą przystankową, ciągu pieszego do cmentarza. Zaprojektowano również ustawienie 14 lamp solarnych z podwójnym niskonapięciowym oświetleniem LED i solarnym panelem polikrystalicznym. Będzie to pierwsze takie innowacyjne oświetlenie na terenie powiatu lipskiego.
    W ramach poprzedniego analogicznego Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich "Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego" wykonaliśmy w naszej gminie do tej pory następujące inwestycje:
- Modernizacja - zagospodarowanie rynku łącznie z parkiem i terenów przyległych w miejscowości Ciepielów,
- Adaptacja obiektu po byłej szkole podstawowej w Pcinie z przeznaczeniem na dom kultury,
- Dokończenie budowy Domu Ludowego w Wielgiem,
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wykonaliśmy:
- Zagospodarowanie i modernizacja centrum Wielgiego wraz z wykonaniem małej architektury krajobrazu,
- Budowa stacji uzdatniania wody w Kunegundowie wraz z siecią wodociągową w miejscowości Kunegundów,
- Poprawa wizerunku otoczenia kościoła w Ciepielowie oraz bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę parkingów i chodników do cmentarza parafialnego wraz z małą architekturą krajobrazu
- Dokończenie wodociągowania wschodniej części gminy Ciepielów poprzez budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Kawęczyn i Świesielice wydatkując łącznie na powyższe zadania ponad 4 miliony złotych.
Dodano 09.08.2013


                                                                powrót