Urzad Gminy w Ciepielowie

Piątek, 17 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  350 dni, imieniny: Antoni, Jan, Rościsław

Szansa na Lepsze Jutro

    Od stycznia realizowany jest w naszej gminie po raz 5 projekt „Szansa na Lepsze Jutro” Projekt dotyczy bezrobotnych osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy zamieszkałych na terenie gminy Ciepielów oraz rolników. Musimy nadmienić, że w tym roku nasza gmina otrzymała wyjątkowo duże dofinansowanie na realizację projektu systemowego pt. „Szansa na Lepsze Jutro” Do rozdysponowania mieliśmy 114 000 zł z czego 11 970 zł to wkład własny. W tym roku mamy 14 uczestników, którzy podobnie jak w roku ubiegłym zostali objęci trzema instrumentami aktywnej integracji. W ramach działań środowiskowych odbyła się wycieczka o charakterze integracyjno kulturalnym. W pierwszym cyklu szkoleń uczestnicy projektu nabyli umiejętności radzenia sobie ze stresem, pracy zespołowej, komunikacji werbalnej i pozawerbalnej oraz uczyli się asertywności. W ramach projektu zorganizowano kursy zawodowe , mające na celu podniesienie kwalifikacji zawiązanych z możliwością wykonywania określonej pracy.
W ramach projektu zostały zorganizowane bezpłatne szkolenia zawodowe z zakresu:
1. Kurs prawa jazdy kat "B" - (wykłady, praktyka, egzamin końcowy wewnętrzny) dla 2 osób
2. Florysta - Bukieciarz - 1 osoba
3. Kucharz - 6 osób
4. Palacz kotłów C.O - 1 osoba
5. Kurs masażu - 2 osoby
6. Kurs wózki widłowe - 1 osoba
7. Opiekunka środowiskowa – 1 osoba
    Dzięki realizacji projektu osoby w nim biorące udział będą miały możliwość zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych i społecznych. Co będzie miało wpływ na zwiększenie ich szans na rynku pracy oraz wpłynie na przyjęcie aktywnej postawy w pokonywaniu dotychczasowych trudności. Projekt realizowany jest do końca lipca 2013 roku.
Dodano 05.07.2013


                                                                powrót