Urzad Gminy w Ciepielowie

Piątek, 24 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  343 dni, imieniny: Felicja, Mirogniew, Rafał, Rafaela, Tymoteusz

Nowy asfalt w Kałkowie, Wielgiem i Pcinie

    Kolejne w tym roku drogi gminne mają nową nawierzchnię asfaltową. W Kałkowie "Stara Wieś" modernizacja drogi jest już na ukończeniu – wykonana została podbudowa oraz nowa nawierzchnia z masy mineralno-asfaltowej, trwa uzupełnianie i profilowanie poboczy materiałem kamiennym. W miejscowości Wielgie "Zapłocie" ukończona jest podbudowa drogi, obecnie układana jest pierwsza warstwa wyrównawczo – wiążąca asfaltu. Odcinek Pcin "Stara Wieś" – wykonana została podbudowa oraz warstwa wyrównawczo – wiążąca.

Przebudowa drogi gminnej Kałków Stara Wieś etap I
Prace obejmują m.in. roboty pomiarowe, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca (1500m x 3,6 m ), mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym (mieszanka sortowana (0-31,5)), grubość warstwy ponad 10 cm. Śr.gr. 10 cm szer. 3,6 m (1500x3,6x0,10), wykopy wykonywane mechaniczne na odkład w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odkład samochodami na odległość do 1 km wraz z wyrównaniem (8,0m x 2,0m x 2,0), wykonywane części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych, która składa się z ławy fundamentowej z betonu , rur żelbetowych Ø 60 cm, izolacja styków papą i rur lepikiem długość 8 m, wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu dla przepustów wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem szt. 2, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa wyrównawczo-wiążącej gr. 4 cm po zagęszczeniu dla ruchu KR 1/2 (1500x3,6)+ rozjazd 50 m2, wykonanie warstwy ścieralnej gr. 3 cm z masy mineralno-asfaltowej po zagęszczeniu dla ruchu KR-1/2 szer. 3,50 m ( 1500 x 3,50 ) + rozjazdy 50 m2, uzupełnianie i wyprofilowanie poboczy materiałem kamiennym (mieszanką sortowaną) ponad 10 cm szer.0,50 m((0,5x1500)x2) x śr. 15 cm. Wartość robót 292 180,35 zł.Przebudowa drogi gminnej Wielgie Zapłocie
Prace obejmują m.in. roboty pomiarowe, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca (1050m x 3,6 m ), mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym (mieszanka sortowana (0-31,5)), grubość warstwy ponad 10 cm. Śr.gr. 10 cm szer. 3,6 m (1050x3,6x0,10), wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa wyrównawczo-wiążącej gr. 4 cm po zagęszczeniu dla ruchu KR 1/2 (1050x3,6), wykonanie warstwy ścieralnej gr. 3 cm z masy mineralno-asfaltowej po zagęszczeniu dla ruchu KR-1/2 szer. 3,50 m ( 1050 x 3,50 ), uzupełnianie i wyprofilowanie poboczy materiałem kamiennym (mieszanką sortowaną) ponad 10 cm szer.0,50 m((0,5x1050)x2) x śr. 15 cm. Wartość robót 202 223,07 zł
Przebudowa drogi gminnej Pcin Stara Wieś
Prace obejmują m.in. roboty pomiarowe, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca (320m x 3,6 m ), mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym (mieszanka sortowana (0-31,5)), grubość warstwy ponad 10 cm. Śr.gr. 10 cm szer. 3,6 m (320x3,6x0,10), wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa wyrównawczo-wiążącej gr. 4 cm po zagęszczeniu dla ruchu KR 1/2 (320x3,6), wykonanie warstwy ścieralnej gr. 3 cm z masy mineralno-asfaltowej po zagęszczeniu dla ruchu KR-1/2 szer. 3,50 m ( 320 x 3,50 ), uzupełnianie i wyprofilowanie poboczy materiałem kamiennym (mieszanką sortowaną) ponad 10 cm szer.0,50 m((0,5x320)x2) x śr. 15 cm. Wartość robót 67 581,12 zł.


Dodano 06.06.2013


                                                                powrót