Urzad Gminy w Ciepielowie

Sobota, 18 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  349 dni, imieniny: Bogumił, Jaropełk, Krystyna, Liberata, Małgorzata, Piotr, Pryska

PRZEDSIEBIORCO, ZAKŁADASZ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? NIE DAJ SIĘ NACIAGNĄĆ

    W ostatnim okresie przedsiębiorcy, którzy uzyskali wpis do prowadzonej przez Ministra Gospodarki Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej: CEIDG) otrzymują masowo listy wysyłane przez „Rejestr Polskich Podmiotów Gospodarczych” z siedzibą w Warszawie, o następującej, standardowej treści:

„Z dniem X zarejestrowano w rejestrze podmiotów gospodarczych prowadzonym przez Ministra Gospodarki podmiot Y.
Zasadzający się na art. 66 § 1 Ustawy Dz. U. z 1964 nr 16 poz. 93 wpis do Rejestru Polskich Podmiotów Gospodarczych oparty jest na opłacie w wysokości 145,00 zł w terminie nieprzekraczalnym do dn. X.
Dokonywanie przedmiotowych wpisów za opłatą rozpoczęto z rokiem 2013.
Brak płatności spowoduje trwały brak wpisu przedsiębiorcy w Rejestrze Polskich Podmiotów Gospodarczych.”

Cytowanemu wyżej tekstowi towarzyszy – a jakże – kompletnie wypełniony druk polecenia przelewu na ww. kwotę. Pierwsze skojarzenie nieprofesjonalisty, zwłaszcza jeśli nie zwraca on szczególnej uwagi na przydługie nazwy własne, jest oczywiste. Oto zakończyła się szczęśliwa era nieodpłatnych wpisów do CEIDG.
    Wszystkich, których myślenie przebiega takim właśnie torem uspokajamy. Przepis art. 29 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) nadal obowiązuje, a wniosek o wpis, jak i sam wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w dalszym ciągu są wolne od opłat.

Portal Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
http://ceidg.gov.pl                

Dodano 15.05.2013                                                                powrót