Urzad Gminy w Ciepielowie

Poniedziałek, 20 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  347 dni, imieniny: Dobiegniew, Fabian, Sebastian

Nowy asfalt w Łaziskach, Dąbrowie i Bąkowej

    Rozpoczęły się prace związane z przebudową dróg gminnych. Nowa nawierzchnia asfaltowa jest już wykonana w Łaziskach "Kacze Doły", Dąbrowie i Bąkowej "Hektary", uzupełniane i profilowane są pobocza materiałem kamiennym. W najbliższych dniach rozpoczną się prace na kolejnych czterech odcinkach dróg - ul. Źródlanej w Ciepielowie, Pcin "Stara Wieś", Wielgie "Zapłocie", Kałków "Stara Wieś" etap I. Drogi wybudowane będą do 15 czerwca br.

Przebudowa drogi gminnej Łaziska Kacze Doły
Prace obejmują m.in. roboty pomiarowe, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca (230 m x 3,1 m ), mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym (mieszanka sortowana (0-31,5)), grubość warstwy ponad 10 cm. Śr.gr. 10 cm szer. 3,1 m (230x3,1x0,10), wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa wyrównawczo-wiążącej gr. 4 cm po zagęszczeniu dla ruchu KR 1/2 (230x3,1), wykonanie warstwy ścieralnej gr. 3 cm z masy mineralno-asfaltowej po zagęszczeniu dla ruchu KR-1/2 szer. 3,00 m ( 230 x 3,00 ), uzupełnianie i wyprofilowanie poboczy materiałem kamiennym (mieszanką sortowaną) ponad 10 cm szer.0,50 m((0,5x230)x2) x śr. 15 cm. Wartość robót 44 486,59 zł.Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa przez wieś
Prace obejmują m.in. roboty pomiarowe, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca (170m x 3,1m), mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym (mieszanka sortowana (0-31,5)), grubość warstwy ponad 10 cm. Śr.gr. 10 cm szer. 3,6 m (170x3,1x0,10), wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa wyrównawczo-wiążącej gr. 4 cm po zagęszczeniu dla ruchu KR 1/2 (170x3,1), wykonanie warstwy ścieralnej gr. 3 cm z masy mineralno-asfaltowej po zagęszczeniu dla ruchu KR-1/2 szer. 3,00 m ( 170 x 3,00 ), Uzupełnianie i wyprofilowanie poboczy materiałem kamiennym (mieszanką sortowaną) ponad 10 cm szer.0,50 m((0,5x170)x2) x śr. 15 cm. Wartość robót 34 005,10 zł.Przebudowa drogi gminnej Bąkowa Hektary
Prace obejmują m.in. roboty pomiarowe, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca (320m x 3,6 m ), mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym (mieszanka sortowana (0-31,5)), grubość warstwy ponad 10 cm. Śr.gr. 10 cm szer. 3,6 m (320x3,6x0,10), Wykopy wykonywane mechaniczne na odkład w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odkład samochodami na odległość do 1 km wraz z wyrównaniem (8,0m x 2,0m x 2,0), Wykonywane części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych, która składa się z ławy fundamentowej z betonu , rur żelbetowych Ø 60 cm, izolacja styków papą i rur lepikiem długość 8 m, wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu dla przepustów wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem szt. 2, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa wyrównawczo-wiążącej gr. 4 cm po zagęszczeniu dla ruchu KR 1/2 (320x3,6), Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 3 cm z masy mineralno-asfaltowej po zagęszczeniu dla ruchu KR-1/2 szer. 3,50 m ( 320 x 3,50 ), Uzupełnianie i wyprofilowanie poboczy materiałem kamiennym (mieszanką sortowaną) ponad 10 cm szer.0,50 m((0,5x320)x2) x śr. 15 cm. Wartość robót 75 200,04 zł.Dodano 13.05.2013


                                                                powrót