Urzad Gminy w Ciepielowie

Piątek, 24 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  343 dni, imieniny: Felicja, Mirogniew, Rafał, Rafaela, Tymoteusz

Kompleksowa informatyzacja administracji

Dnia 26 sierpnia br. wójt gminy podpisał umowy z Zarządem Województwa Mazowieckiego w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji dwóch unijnych projektów związanych z rozwojem elektronicznej administracji na Mazowszu oraz tworzeniem baz wiedzy o regionie. Podpisanie umów odbyło się podczas uroczystego spotkania wójtów gmin i władz samorządu województwa mazowieckiego w Warszawie.
Spotkanie otworzył Wicemarszałek Stefan Kotlewski, podkreślając, że jest to największe w skali kraju tego typu działanie. W podpisaniu umów uczestniczyli również Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Piotr Szprendałowicz i Geodeta Województwa Mazowieckiego Krzysztof Mączewski.
Na obydwa projekty w zakresie budowanie społeczeństwa informacyjnego i rozwój elektronicznej administracji samorządu gminnego w Ciepielowie nasza gmina uzyskała 256.666,-zł.
Celem dwóch projektów Samorządu Województwa Mazowieckiego jest budowa do końca 2012 roku w całym województwie ujednoliconej e-administracji w urzędach i stworzenie aktualnych baz danych przestrzennych, dostępnych w Internecie. W tym celu w najbliższym czasie na Mazowszu powstanie Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów (MSIP-GPW). Za jego sprawą w jednym miejscu zgromadzone zostaną dane, których do tej pory zainteresowani musieli szukać w kilku instytucjach. Są to m.in. plany zagospodarowania przestrzennego, informacje o sieci uzbrojenia czy ewidencji gruntów i budynków, a także plany sieci ulic, informacje o szkołach, szpitalach oraz przedszkolach.
Dobrą informacją dla internautów jest także drugi projekt, zakładający rozwój e-administracji na Mazowszu. Podstawowym celem w tym wypadku jest pomoc samorządom lokalnym w tworzeniu sprawnej i funkcjonalnej e-administracji. Za sprawą wojewódzkiego projektu - wszystkie e-urzędy na Mazowszu, także i nasz będą funkcjonować w oparciu o ujednolicone zasady, co ułatwi korzystanie z tych funkcji interesantom.
Realizacja obu projektów poprzez dostarczenie niezbędnego sprzętu i oprogramowanie oraz przeprowadzenie odpowiednich działań wdrożeniowych, planowana jest w zakresie rozpoczęcia prac na III kwartał br., zaś ich zakończenie przewidziano na grudzień 2012 r.
( Na zdjęciu po podpisaniu umów na informatyzację gminy - wójt gminy Artur Szewczyk oraz Geodeta Województwa Mazowieckiego Krzysztof Mączewski).

Dodano 01.09.2009


                                            powrót