Urzad Gminy w Ciepielowie

Sobota, 18 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  349 dni, imieniny: Bogumił, Jaropełk, Krystyna, Liberata, Małgorzata, Piotr, Pryska

Budujemy nowe drogi

    W tym roku kolejne 7 odcinków dróg gminnych zostanie poddanych gruntownej modernizacji. Nowa, asfaltowa nawierzchnia wraz z podbudową z tłucznia kamiennego i nowymi poboczami będzie wybudowana w Ciepielowie ul. Źródlana, Dąbrowie, Pcin „Stara Wieś”, Bąkowa „Hektary”, Łaziska „Kacze Doły”, Wielgie „Zapłocie” oraz Kałków „Stara Wieś” etap I. Znamy już wyniki przetargów na w/w odcinki dróg, podpisanie umów na budowę planowane jest z wybranymi wykonawcami w drugiej połowie kwietnia. Drogi wybudowane będą do 15 czerwca br. Łączna wartość inwestycji drogowych w tym roku wyniesie 846 370,85 zł.

Przebudowa ul. Źródlanej w Ciepielowie
Wpłynęło 5 ofert, najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń, oferując cenę brutto 130 694,58 zł.
Prace będą obejmowały m.in. roboty pomiarowe, roboty przygotowawcze (rozebranie chodnika i krawężników oraz istniejącej drogi z płyt betonowych ), wykonanie koryta na całej szer. jezdni o głębokości 20 cm, wykonanie warstwy odsączającej z piasku po zagęszczeniu gr. 10 cm w korycie szer. śr. 4,00 m wykonanie i zagęszczenie mechaniczne, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego- tłucznia kamiennego, mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno- asfaltową (grysowo- żwirową) warstwa wyrównawczo-wiążąca gr.4 cm , mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej gr. 3 cm, szer. 4 m z masy mineralno- asfaltowej na odcinku 320m (200 m – szerokość 4 m, 120 – szerokość 3 m), ułożenie chodnika z kostki brukowej 120 m, ustawnie krawężników betonowych wystające o wym. 15 x 30 cm z wykonaniem ław betonowych – 380mb, odwodnienie ulicy – ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych na długości 50 m, regulacje pionowe studzienek wodociągowych, kanalizacyjnych szt. 8, wykonanie poboczy.

Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa przez wieś
Wpłynęło 4 oferty, najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń, oferując cenę brutto 34 005,10 zł.
Prace będą obejmowały m.in. roboty pomiarowe, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca (170m x 3,1m), mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym (mieszanka sortowana (0-31,5)), grubość warstwy ponad 10 cm. Śr.gr. 10 cm szer. 3,6 m (170x3,1x0,10), wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa wyrównawczo-wiążącej gr. 4 cm po zagęszczeniu dla ruchu KR 1/2 (170x3,1), wykonanie warstwy ścieralnej gr. 3 cm z masy mineralno-asfaltowej po zagęszczeniu dla ruchu KR-1/2 szer. 3,00 m ( 170 x 3,00 ), Uzupełnianie i wyprofilowanie poboczy materiałem kamiennym (mieszanką sortowaną) ponad 10 cm szer.0,50 m((0,5x170)x2) x śr. 15 cm.

Przebudowa drogi gminnej Pcin Stara Wieś
Wpłynęło 5 ofert, najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma Zakład Budowy Dróg i Mostów, 24-173 Markuszów, Góry 85a oferując cenę brutto 67 581,12 zł.
Prace będą obejmowały m.in. roboty pomiarowe, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca (320m x 3,6 m ), mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym (mieszanka sortowana (0-31,5)), grubość warstwy ponad 10 cm. Śr.gr. 10 cm szer. 3,6 m (320x3,6x0,10), wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa wyrównawczo-wiążącej gr. 4 cm po zagęszczeniu dla ruchu KR 1/2 (320x3,6), wykonanie warstwy ścieralnej gr. 3 cm z masy mineralno-asfaltowej po zagęszczeniu dla ruchu KR-1/2 szer. 3,50 m ( 320 x 3,50 ), uzupełnianie i wyprofilowanie poboczy materiałem kamiennym (mieszanką sortowaną) ponad 10 cm szer.0,50 m((0,5x320)x2) x śr. 15 cm.

Przebudowa drogi gminnej Bąkowa Hektary
Wpłynęło 4 oferty, najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń oferując cenę brutto 75 200,04 zł.
Prace będą obejmowały m.in. roboty pomiarowe, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca (320m x 3,6 m ), mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym (mieszanka sortowana (0-31,5)), grubość warstwy ponad 10 cm. Śr.gr. 10 cm szer. 3,6 m (320x3,6x0,10), Wykopy wykonywane mechaniczne na odkład w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odkład samochodami na odległość do 1 km wraz z wyrównaniem (8,0m x 2,0m x 2,0), Wykonywane części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych, która składa się z ławy fundamentowej z betonu , rur żelbetowych Ø 60 cm, izolacja styków papą i rur lepikiem długość 8 m, wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu dla przepustów wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem szt. 2, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa wyrównawczo-wiążącej gr. 4 cm po zagęszczeniu dla ruchu KR 1/2 (320x3,6), Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 3 cm z masy mineralno-asfaltowej po zagęszczeniu dla ruchu KR-1/2 szer. 3,50 m ( 320 x 3,50 ), Uzupełnianie i wyprofilowanie poboczy materiałem kamiennym (mieszanką sortowaną) ponad 10 cm szer.0,50 m((0,5x320)x2) x śr. 15 cm.

Przebudowa drogi gminnej Łaziska Kacze Doły
Wpłynęło 3 oferty, najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp.zo.o. ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń oferując cenę brutto 44 486,59 zł.
Prace będą obejmowały m.in. roboty pomiarowe, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca (230 m x 3,1 m ), mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym (mieszanka sortowana (0-31,5)), grubość warstwy ponad 10 cm. Śr.gr. 10 cm szer. 3,1 m (230x3,1x0,10), wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa wyrównawczo-wiążącej gr. 4 cm po zagęszczeniu dla ruchu KR 1/2 (230x3,1), wykonanie warstwy ścieralnej gr. 3 cm z masy mineralno-asfaltowej po zagęszczeniu dla ruchu KR-1/2 szer. 3,00 m ( 230 x 3,00 ), uzupełnianie i wyprofilowanie poboczy materiałem kamiennym (mieszanką sortowaną) ponad 10 cm szer.0,50 m((0,5x230)x2) x śr. 15 cm.

Przebudowa drogi gminnej Wielgie Zapłocie
Wpłynęło 8 ofert, najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma „As” Sp. z o.o. ul. Wrocławska 8, 26-600 Radom oferując cenę brutto 202 223,07 zł.
Prace będą obejmowały m.in. roboty pomiarowe, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca (1050m x 3,6 m ), mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym (mieszanka sortowana (0-31,5)), grubość warstwy ponad 10 cm. Śr.gr. 10 cm szer. 3,6 m (1050x3,6x0,10), wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa wyrównawczo-wiążącej gr. 4 cm po zagęszczeniu dla ruchu KR 1/2 (1050x3,6), wykonanie warstwy ścieralnej gr. 3 cm z masy mineralno-asfaltowej po zagęszczeniu dla ruchu KR-1/2 szer. 3,50 m ( 1050 x 3,50 ), uzupełnianie i wyprofilowanie poboczy materiałem kamiennym (mieszanką sortowaną) ponad 10 cm szer.0,50 m((0,5x1050)x2) x śr. 15 cm.

Przebudowa drogi gminnej Kałków Stara Wieś etap I
Wpłynęło 7 ofert, najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma „As” Sp. z o.o. ul. Wrocławska 8, 26-600 Radom oferując cenę brutto 292 180,35 zł.
Prace będą obejmowały m.in. roboty pomiarowe, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca (1500m x 3,6 m ), mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym (mieszanka sortowana (0-31,5)), grubość warstwy ponad 10 cm. Śr.gr. 10 cm szer. 3,6 m (1500x3,6x0,10), wykopy wykonywane mechaniczne na odkład w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odkład samochodami na odległość do 1 km wraz z wyrównaniem (8,0m x 2,0m x 2,0), wykonywane części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych, która składa się z ławy fundamentowej z betonu , rur żelbetowych Ø 60 cm, izolacja styków papą i rur lepikiem długość 8 m, wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu dla przepustów wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem szt. 2, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa wyrównawczo-wiążącej gr. 4 cm po zagęszczeniu dla ruchu KR 1/2 (1500x3,6)+ rozjazd 50 m2, wykonanie warstwy ścieralnej gr. 3 cm z masy mineralno-asfaltowej po zagęszczeniu dla ruchu KR-1/2 szer. 3,50 m ( 1500 x 3,50 ) + rozjazdy 50 m2, uzupełnianie i wyprofilowanie poboczy materiałem kamiennym (mieszanką sortowaną) ponad 10 cm szer.0,50 m((0,5x1500)x2) x śr. 15 cm.
Na realizację tej inwestycji gmina Ciepielów złożyła w Urzędzie marszałkowskim w Warszawie wniosek o dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, czekamy na decyzję marszałka województwa.
Dodano 03.04.2013


                                                                powrót