Urzad Gminy w Ciepielowie

Sobota, 18 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  349 dni, imieniny: Bogumił, Jaropełk, Krystyna, Liberata, Małgorzata, Piotr, Pryska

Budowa ostatniego odcinka gminnej sieci wodociągowej

    Pomimo zimowych warunków, rozpoczęła się realizacja zadnia „Dokończenie wodociągowania gminy w miejscowościach Ciepielów ul. Witosa, Stare Gardzienice, Łaziska Zamoście”. Zakres prac obejmuje wykonanie sieci wodociągowej o następujących średnicach rur: - fi 110 mm oraz fi 160 mm. Łączna długość sieci wodociągowej z przyłączami wyniesie blisko 5000 m. Na powstałej sieci wykonanych zostanie 12 hydrantów nadziemnych o średnicy nominalnej 80 - 100 mm z przeznaczeniem dla celów przeciwpożarowych wraz z ich oznakowaniem.
    Wykonawcą przedmiotowej inwestycji jest firma wybrana w trybie przetargu nieograniczonego. Spośród dziewięciu oferentów najtańszą ofertę spełniającą wszystkie warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia złożyła firma P.H.U. „INWOD” Roman Pacek, 21-100 Lubartów oferując cenę brutto 148 338,00 zł.
    Zakończenie prac związanych z realizacją budowy przedmiotowego wodociągu zgodnie z umową upływa 30 listopada 2013.
Dodano 28.03.2013                                                                powrót