Urzad Gminy w Ciepielowie

Poniedziałek, 20 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  347 dni, imieniny: Dobiegniew, Fabian, Sebastian

Konkursy na stanowiska dyrektorskie rozstrzygnięte

W dniu 25 sierpnia 2009 roku w Urzędzie Gminy w Ciepielowie odbyły się dwa konkursy na stanowiska dyrektorskie placówek oświatowych.
W pierwszym na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bąkowej zgłoszona została jedna kandydatura, mianowicie dokumenty na konkurs złożyła dotychczasowa dyrektorka pani Anny Kozieł. Komisja konkursowa odbyła się w składzie: trzech przedstawicieli organu prowadzącego: Artur Szewczyk - wójt gminy, Waldemar Czapla - przewodniczący rady gminy, Wiesław Choroś - przewodniczący Komisji Budżetu, Finasów i Rozwoju Gospodarczego rady gminy, dwóch przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny (Kuratorium Oświaty w Warszawie) pani wizytator Renata Otolińska i pani Grażyna Nogalska, po jednym przedstawicielu; nauczycieli- pani Zofia Pastuszka, rodziców - pani Ewa Nizińska i Związku Nauczycielstwa Polskiego - pan Eugeniusz Krasiński.
Komisja po zapoznaniu się z przedstawionym przez panią Annę Kozieł uzasadnieniem przystąpienia do konkursu na stanowisko dyrektora, zadała kandydatce szereg pytań dotyczących między innymi: priorytetowych zadań dla szkoły, prowadzenia awansu zawodowego nauczycieli, zadań edukacyjnych przeprowadzonych w szkole, rodzajów stosowanych motywacji dla pracowników szkoły, itp. Po uzyskaniu wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania, komisja przystąpiła do tajnego głosowania w sprawie wyboru pani Anny Kozieł na stanowisko dyrektora PSP w Bąkowej. W wyniku głosowania pani Anna Kozieł została przez komisję wybrana na nowego dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bąkowej.
W drugim z przeprowadzonych w tym dniu konkursów, na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Ciepielowie zgłoszona została także jedna kandydatura, mianowicie dokumenty na konkurs złożyła dotychczasowa dyrektorka pani Elżbieta Giemza. Komisja konkursowa odbyła się w składzie: trzech przedstawicieli organu prowadzącego: Artur Szewczyk - wójt gminy, Waldemar Czapla - przewodniczący rady gminy, Wiesław Choroś - przewodniczący Komisji Budżetu, Finasów i Rozwoju Gospodarczego rady gminy, dwóch przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny (Kuratorium Oświaty w Warszawie) pani wizytator Renata Otolińska i pani Grażyna Nogalska, po jednym przedstawicielu; nauczycieli - pani dyrektor Małgorzata Rusinowska, rodziców - pani Alicja Rogozińska i Związku Nauczycielstwa Polskiego - pan Eugeniusz Krasiński.
Komisja po zapoznaniu się z przedstawionym przez panią Elżbietę Giemzę uzasadnieniem przystąpienia do konkursu na stanowisko dyrektora, zadała kandydatce szereg pytań dotyczących między innymi: kompetencji Rady Rodziców, największych problemów wychowawczych zarządzanych przez panią dyrektor placówek oświatowych, stosowanych metod przezwyciężania sytuacji kryzysowych, priorytetowych zadań dla szkoły. Po uzyskaniu wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania, komisja przystąpiła do tajnego głosowania w sprawie wyboru pani Elżbiety Giemzy na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Ciepielowie. W wyniku głosowania pani Elżbieta Giemza została przez komisję wybrana na nowego dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Ciepielowie. Następnie wójt gminy wręczył nowo wybranym paniom dyrektorkom akty powierzenia z dniem 1 września 2009 roku funkcji dyrektorskich na okres 5 lat. Przyjmując gratulacje od wójta i rady gminy, panie dyrektorki stwierdziły, że "Być dyrektorem to nie tylko wyróżnienie czy zaszczyt, ale przede wszystkim to wzięcie na siebie ogromnej odpowiedzialności za podejmowane decyzje wynikające z faktu kierowania szkołą lub zespołem szkół".
Dodano 27.08.2009


                                            powrót