Urzad Gminy w Ciepielowie

Sobota, 18 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  349 dni, imieniny: Bogumił, Jaropełk, Krystyna, Liberata, Małgorzata, Piotr, Pryska

Budowa punktu zlewnego oraz wykonanie otuliny filtracyjnej oczyszczalni ścieków w Ciepielowie

    Po pozytywnym zakończeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, który spośród dziewięciu oferentów wygrała firma „ARKADA DELA” Emil Dygas z Radomia oferując kwotę 337 603,14 zł, w dniu 27 lutego w Urzędzie Gminy w Ciepielowie podpisano umowę z wykonawcą na zadanie pod nazwą: „Budowa punktu zlewnego oraz wykonanie otuliny filtracyjnej oczyszczalni ścieków w Ciepielowie”.
    W ramach inwestycji zostanie wykonany punkt zlewny do odbioru ścieków dowożonych ze zbiorników bezodpływowych gospodarstw domowych na terenie gminy Ciepielów wraz z wykonaniem otuliny filtracyjnej z zieleni dla oczyszczalni ścieków w Ciepielowie oraz wykonanie drogi dojazdowej (placu manewrowego) w obrębie projektowanego punktu zlewnego. W skład punktu zlewnego będą wchodziły: - taca najazdowa - separator zanieczyszczeń stałych - kontener z przewodem do odbioru i pomiaru ilości ścieków - zbiornik uśredniający - kanał odpływowy ścieków. Zakończenie wszystkich prac związanych z realizacją inwestycji przewidujemy do dnia 30 października 2013 roku.
Dodano 28.02.2013

                                                                powrót