Urzad Gminy w Ciepielowie

Poniedziałek, 20 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  347 dni, imieniny: Dobiegniew, Fabian, Sebastian

Budżet gminy na 2013 rok uchwalony

    W dniu 31 grudnia, na ostatniej w tym roku sesji, Rada Gminy w Ciepielowie podjęła decyzję w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy na 2013 rok. Budżet zakłada dochody w kwocie 17.553.668,-zł, zaś wydatki w kwocie 16.624.902,-zł.
   W zakresie inwestycyjnym po raz pierwszy od ośmiu lat zmieniamy profil i ukierunkowanie wydatków z budowy sieci wodociągowej na budowę dróg gminnych i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. W 2013 roku realizujemy już ostatnie zadanie z zakresu wodociągowania gminy, osiągniemy wreszcie 100% zwodociągowanie. Dlatego też, możemy przejść do realizacji innych równie ważnych dla mieszkańców inwestycji. Rok 2013 zapoczątkuje nowy kierunek naszych działań, a rok 2014 będzie już stał wyłącznie pod znakiem budowy dróg i rozwiązania problemów gospodarki ściekowej. Na inwestycje w roku 2013 w ramach budżetu gminy, wstępnie przeznaczamy powyżej 2 milionów złotych. Wstępnie, bowiem w roku 2013 budżet naszej gminy zasilą środki z rozliczanych obecnie inwestycji unijnych dotyczących poprawy wizerunku otoczenia Kościoła w Ciepielowie oraz budowy wodociągu dla mieszkańców Świesielic i Kawęczyna.
Do najważniejszych z zaplanowanych w budżecie inwestycji na 2013 rok należą:
W zakresie ochrony środowiska:
1. Budowa punktu zlewnego oraz wykonanie otuliny filtracyjnej oczyszczalni ścieków w Ciepielowie wraz nadzorem technicznym,
2. Opracowanie Projektu technicznego wraz z pozwoleniem na budowę - rozbudowę Oczyszczalni Ścieków w Ciepielowie,
3. Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ciepielów
4. Dokończenie wodociągowania gminy w miejscowościach Ciepielów, ul. Witosa, Stare Gardzienice, Łaziska „Zamoście” wraz z nadzorem technicznym,
5. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ciepielowie,
W zakresie budowy dróg:
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1914W Ciepielów – Świesielice - Tymienica na odcinku Ciepielów – Rekówka z segregacją ruchu,
2. Przebudowa ul. Źródlanej w Ciepielowie,
3. Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa przez wieś,
4. Przebudowa drogi gminnej Pcin Stara Wieś,
5. Przebudowa drogi gminnej Bąkowa Hektary,
6. Przebudowa drogi gminnej Łaziska Kacze Doły,
7. Przebudowa drogi gminnej Wielgie Zapłocie,
8. Przebudowa drogi gminnej Kałków Stara Wieś etap I,
Z innych inwestycji:
1. Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ramach projektu „przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego poprzez budowę społecz. informacyjnego” /BW/,
2. Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ramach projektu „rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego”/EA/,
3. Zakup urządzeń wraz z montażem do parku publicznego w Ciepielowie,
4. Zakup działki pod budowę parkingu w Ciepielowie,
5. Wizualizacja gminy /wykonanie tablic informacyjnych /.

Dodano 02.01.2013

                                                                powrót